KURZY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

akreditované kurzy MPSV pro Vás a Vaše pracovníky

Osvědčené kurzy s akreditací pro PSS, SP a další:

Aktivizace lidí s potížemi v kognitivní oblasti - zaměření na kognitivní trénink - 8 hod

Aromaterapie a její možnosti v péči o klienta sociální služby

Arteterapie - sebezkušenost se zaměřením na profesní a osobnostní rozvoj

Autentický hodnotový leadership - 8 hod

Co by měl vědět manažer sociální služby aneb minimum pro manažery a vedoucí - 8 hod

Co by měl vědět pracovník přímé péče sociální služby aneb základní minimum - 8 hod

Časté chyby při inspekcích kvality a jak se z nich poučit - 8 hod

Empowerment - podpora sebedůvěry a osobního růstu - 8 hod

Hranice při práci v sociálních službách - 8 hod

K čemu jsou důležité standardy kvality aneb jak je začít mít rád - 8 hod

Konflikty v mezilidských vztazích - 8 hodin

Kontrola a pomoc v práci s klientem sociálních služeb - 8 hodin

Násilí na klientech nejen v kontextu syndromu EAN, a jak je řešit

Psychohygiena aneb praktické rady, jak se podpořit a nevyhořet 

Proč je dodržovat aneb jsou standardy opravdu tak důležité?

Socioterapie - metody a techniky práce s klientem - 8 hod

Společně k úspěšné inspekci aneb příprava krok po kroku - 16 hod

Pro péčové služby:

Adaptace seniorů na pobytové služby s důrazem na individuální potřeby klientů - 8 hod

Nejčastější nemoci u vybraných klientů sociálních služeb - 8 hod

Vše, co jste chtěli vědět o demenci, a báli jste se zeptat - 8 hod

Audity efektivity vykazování Odbornosti 913


Kurzy pouze na míru:

Dluhy, kam se podíváš, aneb základní minimum jak na dluhy - 8 hod


Tady je PODROBNÝ PŘEHLED našich kurzů, stačí pár minut!

Nevíte - li, co v oblasti kvality sociálních služeb hledáte, podívejte se SEM a pomohu Vám.