Dluhy, kam se podíváš, aneb základní minimum jak na dluhy

kurz pro sociální a vedoucí pracovníky, ředitele, neformální pečující i pracovníky v soc. službách

PŘIHLÁŠKY:

Kurz realizujeme pouze pro celou organizaci.

V případě zájmu nás kontaktujte.

DLUHY, KAM SE PODÍVÁŠ, ANEB ZÁKLADNÍ MINIMUM JAK NA DLUHY (8 HODIN, 1 DEN)

URČENO PRO:

 • pro sociální pracovníky
 • neformální pečující
 • pracovníky v sociálních službách
 • ředitele a vedoucí pracovníky
 • firmy a jejich zaměstnance

Číslo akreditace: A2023/1081-SP/PC/PP/VP

Z obsahu:

 • základní pojmy v praxi,
 • právní základy v oblasti dluhů a pilíře dluhové legislativy,
 • zadluženost ve společnosti, 
 • jak vzniká dluhová spirála,
 • druhy pohledávek a jejich rizika,
 • zajišťovací právo, opatrovnictví, dětské dluhy, konsolidace
 • cesta dluhu, nárůst dlužné částky, pohledávky, 
 • postup věřitele, možnosti dlužníka, splátkový kalendář,
 • trestněprávní rozměr, vymáhací proces, 
 • exekuční proces a exekuce
 • základní pojmy úpadkového práva, 
 • základy insolvenčního řízení v praxi, 
 • pravidla oddlužení,
 • související právní předpisy, 
 • kazuistiky a možnosti pomoci,
 • zodpovězení dotazů.

Získáte základní přehled o práci s člověkem v dluhové situaci a rozvinete znalosti a informace v dluhové oblasti se zaměřením na aktuální legislativu.

Dozvíte se informace o vymáhání dluhu, charakteristiky nejčastějších pohledávek, způsoby mimosoudního vymáhání pohledávky, exekuce, insolvence a základy soudního řízení. 

Kurz je zaměřen na všechny, kteří s klienty s dluhy pracují, a potřebují se v dané problematice orientovat. Je vhodný jak pro pracovníky v přímé práci, tak i pro technickoadministrativní pracovníky, včetně vedoucích a manažerů.

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Čím je kurz jedinečný?

V kurzu vás naučíme, jak zmapovat situaci, určit, v jaké fázi zadluženosti se dlužník nachází, a jak mu navrhnout vhodný způsob řešení. Naučíme vás, co je to exekuce či insolvence, a jak se orientovat v dluhové legislativě. 

Cílem je seznámit účastníky nejen se vznikem dluhů, ale s celou problematikou dluhové pasti či dluhové spirály, a naučit je orientovat se v základních pojmech a termínech. 

Budou popsány principy nárůstu dluhů v čase, vysvětlena základní pravidla a rizika dluhu, a okolnosti předluženého klienta. Dozvíte se informace o vymáhání dluhu, charakteristiky nejčastějších pohledávek, způsoby mimosoudního vymáhání pohledávky, exekuce, insolvence a základy soudního řízení. 

Dluhová problematika je vykládána z pohledu aktuálního legislativního rámce. 

V průběhu kurzu dojde rovněž k výměně dobré praxe.

Dluhová problematika je vykládána z pohledu aktuálního legislativního rámce.

Účastníci říkají:

Díky kurzu jsem se dozvěděla mnoho věcí v souvislosti s dluhy a exekucemi. Toto téma mi bylo dosud neznámé.

Hodně mě zaujaly příběhy z praxe lektora, dále také možnost pomoci klientovi v rámci starých smluv.

Velice přínosné byly informace o insolvenci

insolvence, exekuce – jak postupovat.


Přineslo mi to prohloubení teorie dluhové problematiky, lepší vědomostní základ pro řešení klientských potíží

Naučila jsem se, jak pracovat s exekucí – co dělat, psát opravné prostředky, soustředit se na to, co je napsáno v exekučních nařízeních

Marné exekuce – dosud jsem o tomto neslyšela..

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny. 

Cena

Cena 1690,-Kč vč. DPH.
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.

V případě firem bude částka kalkulována individuálně.

Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.