Co by měl vědět manažer sociální služby aneb minimum pro manažery a vedoucí

kurz pro vedoucí pracovníky, ředitele a sociální pracovnice a pracovníky

PŘIHLÁŠKY:

pátek 27.9. 2024 online

pro další termíny mne kontaktujte

CO BY MĚL VĚDĚT MANAŽER SOCIÁLNÍ SLUŽBY ANEB MINIMUM PRO MANAŽERY A VEDOUCÍ (8 HODIN, 1 DEN)

NOVINKA - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN PRO:

  • sociální pracovníky
  • vedoucí pracovníky a ředitele

Číslo akreditace: A2020/0662-SP/VP

Z obsahu:

  • požadavky zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky při nastavení a managementu sociální služby
  • požadavky registračních kontrol a inspekce kvality sociální služby
  • jednání se zájemcem, uzavírání smluv a dodatků
  • profilace sociální služby, stanovování cílů služeb, hodnocení veřejného závazku a garantovaných nabídek
  • individuální plánování
  • kategorizace pracovníků přímé péče, vzdělávání a hodnocení zaměstnanců, nouzové a havarijní situace
  • příklady z praxe
  • možnost se dotazovat

Kurz se zaměřuje na nejčastější témata spojená se zajištěním sociální služby od jejího vzniku, přes administraci služby až k práci s klienty a zaměstnanci. Účastníkům nabízí vhled do problematiky sociálních služeb z pohledu zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky. Kurz představí stručně jednotlivá témata s ohledem na praxi kontrol (zejména inspekce kvality a kontrolu registračních podmínek). Představeny budou témata jako inspekce kvality, registrace, úhrady klientů, základní a fakultativní činnosti, a vybraná témata standardů kvality jako je profilace služby, práce s cíli a hodnocení veřejného závazku, uzavírání smluv a dodatků, jednání se zájemcem, individuální plánování, vzdělávání a hodnocení zaměstnanců a jejich kategorizace, nouzové a havarijní situace. V kurzu budou uváděny praktické příklady tak, aby byla témata srozumitelná.

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Čím je kurz jedinečný?

Kurz přináší základní vhled pro manažera sociální služby v oblasti kvality podle legislativních podmínek. Přehledně připomene základní povinnosti manažera a praxi případných kontrol. Vhodný je jak pro nové manažery, tak pro matadory v sociálních službách. 

Účastníci říkají:

Ujasnila jsem si některé informace, které mi dosud nebyly zcela jasné. Díky tomu mohu vykonávat svoji práci kvalitněji.

Lektor byl velmi přizpůsobivý, líbilo se mi převedení teorie do praxe.

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 1690,-Kč vč. DPH.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.