Co by měl vědět manažer sociální služby aneb minimum pro manažery a vedoucí

kurz pro vedoucí pracovníky, ředitele a sociální pracovnice a pracovníky

CO BY MĚL VĚDĚT MANAŽER SOCIÁLNÍ SLUŽBY ANEB MINIMUM PRO MANAŽERY A VEDOUCÍ (8 HODIN, 1 DEN)

NOVINKA - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN PRO:

  • sociální pracovníky
  • vedoucí pracovníky a ředitele

Číslo akreditace: A2020/0662-SP/VP

Z obsahu:

  • požadavky zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky při nastavení a managementu sociální služby
  • požadavky registračních kontrol a inspekce kvality sociální služby
  • jednání se zájemcem, uzavírání smluv a dodatků
  • profilace sociální služby, stanovování cílů služeb, hodnocení veřejného závazku a garantovaných nabídek
  • individuální plánování
  • kategorizace pracovníků přímé péče, vzdělávání a hodnocení zaměstnanců, nouzové a havarijní situace
  • příklady z praxe
  • možnost se dotazovat

Kurz se zaměřuje na nejčastější témata spojená se zajištěním sociální služby od jejího vzniku, přes administraci služby až k práci s klienty a zaměstnanci. Účastníkům nabízí vhled do problematiky sociálních služeb z pohledu zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky. Kurz představí stručně jednotlivá témata s ohledem na praxi kontrol (zejména inspekce kvality a kontrolu registračních podmínek). Představeny budou témata jako inspekce kvality, registrace, úhrady klientů, základní a fakultativní činnosti, a vybraná témata standardů kvality jako je profilace služby, práce s cíli a hodnocení veřejného závazku, uzavírání smluv a dodatků, jednání se zájemcem, individuální plánování, vzdělávání a hodnocení zaměstnanců a jejich kategorizace, nouzové a havarijní situace. V kurzu budou uváděny praktické příklady tak, aby byla témata srozumitelná.

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Čím je kurz jedinečný?

Kurz přináší základní vhled pro manažera sociální služby v oblasti kvality podle legislativních podmínek. Přehledně připomene základní povinnosti manažera a praxi případných kontrol. Vhodný je jak pro nové manažery, tak pro matadory v sociálních službách. 

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 1590,-Kč vč. DPH.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.

Vyberte si Váš termín a vyplňte přihlášku:


pátek 17. prosince 2021 - ONLINE