Efektivní vykazování úkonů odbornosti 913 zdravotním pojišťovnám v rámci pobytových sociálních služeb v ČR

pro domovy pro seniory, se zvláštním režimem a osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře či odlehčovací služby v pobytové formě

NOVINKA 2024 - NOVÝ ON-LINE KURZ
KDY: 22.10.2024, od 13:00 (4 x 45 minut)
JAK SE PŘIHLÁSIT: KLIKNĚTE ZDE


Ing. Bc. Jan Sembdner

Lektor mnoho let působí ve vedoucích pozicích poskytovatelů sociálních služeb pro seniory a OZP. 

V současné době na pozici vedoucího pobytového zařízení pro seniory Senior centrum Nový Bor. 

Zaměřuje se na kvalitu sociální péče a věnuje se vzdělávání poskytovatelů v oblasti kvality a standardů. 

V sociální péči publikuje v odborném tisku. Je zkušeným prezentátorem právě také v oblasti účtování a vykazování odbornosti 913 zdravotním pojišťovnám.

NOVINKA - aktualizace tématu na podmínky roku 2024

KURZ JE URČEN PRO:

 • zástupce pobytových sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené osoby jako jsou pro domovy pro seniory, DZR a DOZP, týdenní stacionáře či odlehčovací služby v pobytové formě

 • ředitele a manažery

 • vedoucí sestry PZSS

 • všeobecné sestry pověřené vykazováním odb. 913

 • pracovníky PZSS odpovědné za proces vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče

 • ekonomy a finanční manažery,

 • zakladatele, zřizovatele

Webinář je zprostředkován mimořádně a není akreditován!

Z obsahu:

 • zákonné zakotvení odbornosti 913 a jeho úskalí

 • principy úhrad a optimalizace ve Vašem zařízení (co proces znamená a co vyžaduje)

 • podmínky a způsoby vedení ošetřovatelské dokumentace

 • nositelé výkonů, optimální počet, struktura výkonů

 • zvláštní smlouva a její podmínky

 • vyjednávání a ekonomika úhrad

 • revize poskytované zdravotní péče

 • zdravotnický personál, pracovní pozice a kalkulace úvazků

 • komunikace s praktickými lékaři

 • registrační listy zdravotních výkonů, dokumentace a ORP

 • porovnání s úhradami v jiných (obdobných) segmentech péče

 • statistiky a ekonomické ukazatele

 • principy úhrad plynoucí z úhradové vyhlášky na rok 2024

 • doporučení a zkušenosti z praxe

Čím je kurz jedinečný?

Tento seminář nabízí cestu, jak rozpočet poskytovatele posílit pomocí výnosů z veřejného zdravotního pojištění, tedy z legitimního zdroje, zvláště pokud mzdy resp. platy všeobecných sester není možné financovat např. ze státní dotace.

Odbornost 913 je v porovnání s ostatními zdravotnickými odbornostmi, sice poněkud subtilní, ale skrývá velké výzvy a příležitosti. PZSS se s odborností 913 ne vždy úspěšně potýkají a leckdy přitom stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel, doporučení, cest a výsledky se dostaví. 

Účastníci říkají:

Chtěla bych moc poděkovat za úúúžasný seminář, obě jsme s kolegyní byly nadšené a rády si ho někdy zopakujeme...

Zaujaly mne především číselné příklady, jaké jsou možné výběry od ZP a porovnání s platbami od státu proti vykázané péči, dále vykázané časy a úkony na zdravotní sestry.

Nejlepší kurz, který jsem absolvovala, naprosto famózní, luxusní, jsem nadšená, děkuji velmi pěkně.

Srozumitelné, výklad lektora výborný.

Přinejmenším tuším, že 913 lze i jinak.

Naše zařízení bylo od ledna 2023 do června v inspekčním režimu. Máme za sebou 15 inspekcí. Především Vaše školení mne utvrdilo, že bychom měli dělat vše tak, jak má být.    

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 990,-Kč vč. DPH.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.

V případě nepřítomnosti zajistěte náhradníka, anebo se účtuje cena dle VOP