Audity efektivity odbornosti 913

maximalizace výnosů ze zdravotních pojišťoven

AUDITY ODBORNOSTI 913

Máte dojem, že úhrady odbornosti 913, které účtujete zdravotním pojišťovnám, nepokrývají Vaše náklady?

Nejste spokojeni s finančními limity, které Vám zdravotní pojišťovny na odbornost 913 stanovily?

Potřebujte poradit s finančním vypořádáním předběžných úhrad, s komunikací se ZP..?

Cíl: Ověření efektivity a ekonomiky odbornosti 913 u poskytovatele sociálních služeb

Určeno pro: vybrané pobytové sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., tj:

  • domov se zvláštním režimem
  • domov pro seniory
  • domov pro osoby se zdravotním postižením
  • odlehčovací služby v pobytové formě
  • týdenní stacionáře

Zaměření auditů odbornosti 913

Účelem auditů je především zjištění a ověření, jestli pobytová sociální služba poskytuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči v souladu s právní úpravou, zejména pak vyhláškami Ministerstva zdravotnictví ČR. Péče pak musí být poskytována podle standardizovaných postupů, a to prostřednictvím převážně vlastních zaměstnanců, ovšem s příslušnou odbornou kvalifikací. Významné také bude zjištění, zda výnosy z úhrad za poskytovanou ošetřovatelskou a rehabilitační péči (nebo též péči zdravotní) odpovídají počtu zdravotnických pracovníků. Důležitá bude rovněž struktura klientů, výkonů, objem realizovaných činností jednotlivými zdravotnickými pracovníky a samozřejmě také vedení zdravotnické dokumentace.

Audit zajišťuje zpravidla dvoučlenný tým odborníků (dlouholetý manažer pobytových služeb pro seniory a zdravotní sestra), kdy šetření obvykle trvá jeden pracovní den. Na tento pak navazuje zpracování zprávy z auditu spojené s návrhy a doporučeními pro poskytovatele (objednatele) a seznámení poskytovatele s jejími závěry.

V rámci zpětné vazby (jednoho navazujícího pracovního dne) získáte jasný přehled o úrovni Vámi poskytované péče, zejména však z administrativního hlediska. Účelem auditu není zkoumat konkrétní léčebné či ošetřovatelské postupy, nebo hodnocení vlastní činnosti zdravotnického personálu u lůžka.

Z pohledu auditu bude podstatné, abychom společně s Vámi ověřili, jestli činnost Vašich sociálních a zdravotních služeb je v souladu s právní úpravou a tzv. dobrou praxí, ovšem také zda ekonomika Vámi poskytovaných zdravotních služeb je zdravá a zda neskrývá, či nenabízí vyšší potenciál výkonnosti a výnosů z veřejného zdravotního pojištění. Společným zájmem pak bude další zvýšení kvality a efektivity vykazování Vámi poskytované oš a reha péče, kterou vykazujete zdravotním pojišťovnám.

V případě zájmu o realizaci auditu odbornosti 913, všeobecná sestra v pobytových sociálních službách, mne kontaktujte pro bližší informace na email info@vzdelavaninamiru.cz (Jiří Vlček).

Další možné formy auditů: individuální rozsah sjednaný na míru - dle dohody