Jiří Vlček

lektor, kouč a supervizor, garant vzdelavaninamiru.cz

Mgr. Jiří Vlček, DiS.

Jsem "kvalitář" a o kvalitu soc. služeb i vzdělávacích kurzů usiluji řadu let. Dělám věci poctivě a tak, aby nám všem dávaly smysl (win-win). Zaručuji se Vám za všechny nabízené aktivity na vzdelavaninamiru.cz.

Mou lektorskou doménou jsou standardy kvality, kterým se věnuji posledních 15 let, kdy o nich nejen přednáším, ale také je úspěšně zavádím do praxe poskytovatelů a kontroluji jejich využívání. 

Zkušenosti jsem sbíral v několika příspěvkových organizacích kraje, neziskovém sektoru a na krajském úřadě, zejména na pozicích zástupce ředitele, manažer kvality, metodik, pastorační asistent či pracovník přímé péče. V průběhu let jsem absolvoval kurz poradců pro zavádění standardů kvality pod vedením mnoha inspektorů kvality a realizoval nespočet seminářů a jiných forem vzdělávání včetně supervizí pracovníků přímé péče.

S praxí poskytovatelů jsem v kontaktu díky realizaci dobrovolných auditů a kontrol, individuálním konzultacím a vzdělávacím kurzům. Jako OSVČ se od roku 2014 věnuji poskytování auditů kvality sociálních služeb po celé ČR. V letech 2019 - 2023 jsem pracoval na Ústředí Diakonie ČCE jako asistent náměstka pro služby, kde jsem se spolupodílel na metodickém vedení interních kontrolorů kvality. 

V květnu 2021 jsem získal certifikát hodnotitele kvality podle celosvětově uznávaného modelu excelence organizací EFQM; jsem hodnotitel Národní ceny kvality (Excelence, CSR) organizované Radou kvality a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jsem absolventem magisterského oboru FSS Masarykovy univerzity v Brně se specializací na sociální práci, komplexního výcviku DALET v Olomouci v psychoterapii zaměřené na řešení (710 hodin) a supervizního výcviku DALET Supervize zaměřená na řešení v souladu s podmínkami ANSE (430 hodin), jehož součástí je i vzdělávací program v rozsahu 256 hodin Koučování zaměřené na řešení s jednotlivci, týmy a skupinami v kontextu sociálních služeb. 

Ve svých kurzech využívám systemický koučovací přístup, kterým podporuji své posluchače k přemýšlení a hledání vlastních zdrojů. Jsem zastáncem společného hledání řešení, ale taky reálného pohledu na věc. Supervizi realizuji v neziskovém sektoru, státní správě, školských zařízeních i firmách.

Mohu Vám nabídnout širokou paletu zkušeností, empatické naslouchání a profesní mlčenlivost, na kterou jsem celý život zvyklý.

Lektorované kurzy: