Na řešení zaměřená supervize v sociálních službách

kurz pro všechny - vedoucí pracovníci, ředitelé, neformální pečovatelé, pracovníci v soc. službách i soc. pracovnice a pracovníci

PŘIHLÁŠKY:

Kurz realizujeme pouze pro celou organizaci.

V případě zájmu nás kontaktujte.

NA ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÁ SUPERVIZE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN, 1 DEN)

NOVINKA - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN PRO:

  • sociální pracovníky
  • vedoucí pracovníky a ředitele
  • pracovníky v sociálních službách
  • neformální pečovatele

Číslo akreditace: A2020/0663-SP/PC/PP/VP

Z obsahu:

  • syndrom vyhoření, pravidla supervizního setkání, přehled možných supervizních aranžmá
  • základní principy přístupu zaměřeného na řešení
  • kdo je dobrý supervizor a požadavky na supervizora v ČR, motivace k supervizi a kontraktování
  • vybrané techniky (zázračná otázka, práce se škálou a kroky pokroku)
  • ukázka supervize a její reflexe (možnost supervize vlastních témat)

Kurz představí pojetí supervize v přístupu zaměřeném na řešení (solution-focus approach), vysvětlí její principy a vybrané techniky práce a pomocí ukázek motivuje účastníky k pravidelné práci pod supervizí. Supervize zaměřená na řešení vychází ze systemického (postmoderního) přístupu a je často užívána jako model práce supervizorů v sociálních službách. Kurz kombinuje teorii s praktickou částí, ve které mají účastníci možnost zažít ukázky supervizní práce na vlastních tématech, včetně ukázek vybraných principů, technik a aranžmá supervize zaměřené na řešení. Účastník pozná a může i na svém tématu vyzkoušet vybrané techniky, principy i aranžmá supervize zaměřené na řešení. Během kurzu si vyjasní pojem supervize, její obsah a způsoby práce supervizora. Zjistí, co je to zázračná otázka, škála nebo kroky pokroku. Dozví se, co od supervize může očekávat, v čem mu může být přínosem a jak si lze uvedené sjednat při výběru nového supervizora. Účastník bude dále motivován k využívání pravidelné supervizní podpory ve své práci.

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Čím je kurz jedinečný?

V kurzu poznáte přístup zaměřený na řešení prakticky pomocí ochutnávky supervize (můžete konzultovat své téma). Kurz Vás zmotivuje pro využívání supervize a přiblíží jednotlivé supervizní techniky a aranžmá tohoto přístupu. 

Účastníci říkají:

Kurz mi umožnil vidět supervizi i v jiných souvislostech, než dosud. 

Získala jsem informace o technikách, jak pracovat i jinou formou se svými uživateli (zázračná otázka, škálování..).

Kurz zarámoval přehledně informace o supervizích. 

Líbil se mi význam a principy supervize zaměřené na řešení - podpora v motivaci pracovníků využívání nabídky.

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 1590,-Kč vč. DPH.
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.