PROČ JE DODRŽOVAT ANEB JSOU STANDARDY OPRAVDU TAK DŮLEŽITÉ?

kurz pro vedoucí pracovníky, ředitele, ale i neformální pečující, pracovníky v soc. službách i soc. pracovnice

PŘIHLÁŠKY: pro přihlášení klikněte zde: 

čtvrtek 5.září 2024 - online

pro další termíny nás kontaktujte

PROČ JE DODRŽOVAT ANEB JSOU STANDARDY OPRAVDU TAK DŮLEŽITÉ? (8 HODIN, 1 DEN)

KURZ JE URČEN PRO:

  • sociální pracovníky
  • vedoucí pracovníky a ředitele
  • pracovníky v sociálních službách
  • neformální pečovatele

Číslo akreditace: A2024/0411-SP/PC/PP/VP

Z obsahu:

  • přehled standardů kvality a jejich provázanost, kdo a jak přispívá k jejich plnění, inspekce kvality
  • ochrana práv klientů a proč je důležité chránit práva a zájmy klientů služeb
  • profilace služby k veřejnosti, potřeby zájemců, dojednávání služby, smlouva a individuální plánování, zprostředkování návazných služeb
  • spokojenost klientů a efektivita služby, prostředí a podmínky, dokumentace a personální zajištění, nouzové a havarijní situace.

Kurz představí nejdůležitější standardy kvality sociálních služeb a jejich význam v kontextu aktuálního znění zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky. Účastníci se dozví jaké povinnosti má každá sociální služba v oblasti kvality, proč je důležité se těmito povinnostmi řídit, co je jejich obsahem a jak jsou vzájemně propojeny. Účastníci si díky řady příkladů odnesou konkrétní představu, jak se prakticky projevuje naplňování standardů kvality v běžném poskytování sociální služby. Kurz má své účastníky orientovat v problematice a motivovat je k dodržování zákonných povinností. Je určen jak novým pracovníkům, tak i pracovníkům stávajícím.

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Čím je kurz jedinečný?

Jedná se o rychlokurz zaměřený na standardy kvality sociálních služeb, který má nenásilnou formou za cíl motivovat k jejich dodržování a vidět v nich dlouhodobě smysl a užitek. 

Je to sice obvykle těžký úkol, ale daří se plnit :-)

Účastníci říkají:

Naučila jsem se jak lépe pochopit standardy a hlavně je uplatnit v praxi. Díky za to. 

Super komunikace s lektorem a vysvětlení standardů. 

Líbilo se mi vysvětlení jednotlivých standardů na praktických příkladech.

Standardy kvality už jsem v povědomí měla (vím, o co jde, co obnáší, k čemu slouží apod.), ale určitě byly moje znalosti díky kurzu obohaceny.

Kurz mi pomohl lépe zorientovat se lépe ve standardech a v jejich používání.

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 1690,-Kč vč. DPH.
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.