Socioterapie - metody a techniky práce s klientem

kurz pro manažery, vedoucí a sociální pracovníky

PŘIHLÁŠKY:

klikněte zde: čtvrtek 30.5.2024 ON-LINE

anebo na míru přímo u vás v zařízení

SOCIOTERAPIE - METODY A TECHNIKY PRÁCE S KLIENTEM (8 HODIN, 1 DEN)

KURZ JE URČEN PRO:

  • sociální pracovníky
  • vedoucí pracovníky
  • metodiky, ředitele

Číslo akreditace: A2023/0660-SP/PC/PP/VP

Z obsahu:

  • objevování pozitivních zdrojů

  • podpora navazování profesních vztahů

  • socioterapeutické metody práce s klienty (systemika, fenomenologie, tady a teď)

  • práce se zakázkou klientů a jejich potřebami

  • rozšíření technik přímé práce

  • praktické nácviky

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Čím je kurz jedinečný?

Kurz je zaměřen na prohloubení kvality vztahu pracovníků s uživateli sociálních služeb. Jeho cílem je nabídnout účastníkům nový repertoár dovedností nezbytných pro přímou práci, s orientací na fenomenologický přístup a práci zaměřenou na teď a tady.

Pomocí konkrétních nácviků a úkolů představuje účastníkům specifické přístupy a možnosti socioterapeutické práce s uživatelem.

Kurz dále prohlubuje znalosti a dovednosti v navázování vztahu a nastavování spolupráce s uživateli služeb. Má za cíl podpořit pozitivní vnímání vlastních zdrojů na straně pracovníků a potřeb na straně uživatele.

Kromě sociálních pracovníků je určen také vedoucím pracovníkům, kteří do týmu vnášejí změny.

Účastníci říkají:

- Děkuji za velmi pěkný a přínosný kurz. Líbilo se mi propojení teoretické i praktické části, kdy jsem si osvěžila již získané poznatky a vědomosti a zároveň si propojila s novými. Zajímavý byl pro mě celkový vstup do socioterapie, utřídění si škálování a konkrétních otázek. Důležité pro mě také bylo nezapomínat na důležitost celkového propojení nejen na straně klienta ale i pracovníka - jak a co vnímám. 

- Připomněl jsem si některé věci, které již znám. Líbí se mi zpracovaný materiál, který se mi bude hodit pro přípravu materiálu pro PSS pro jednání s klienty, který by jim měl pomoci.

- Naučila jsem se, jak se zachovat při neobvyklých situacích např. když klient smrdí, kouká se mi do výstřihu, konverzace je nudná..

Určitě mi pomohou otázky, jak se ptát a hodnotit svůj přístup ke klientům.

- Více se vcítit do pocitů klienta a dívat se na problém z různých úhlů.

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti. 

Cena

Cena 1690,-Kč vč. DPH.
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.

Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.