Arteterapie - sebezkušenost se zaměřením na profesní a osobnostní rozvoj

kurz pro PSS, vedoucí, sociální pracovnice/ky, neformální pečovatele a další pečující

PŘIHLÁŠKY ZDE:

úterý 22.10.2024 Praze (Vyšehrad)

pro další termíny anebo kalkulaci kurzu ve Vašem zařízení nás kontaktujte

ARTETERAPIE - SEBEZKUŠENOST SE ZAMĚŘENÍM NA PROFESNÍ A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ (8 HODIN, 1 DEN)

NOVINKA 2024 - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN PRO:

 • pracovníky v sociálních službách
 • sociální pracovníky
 • vedoucí pracovníky a ředitele
 • neformální pečující

Číslo akreditace: A2023/1529-SP/PC/PP/VP

Z obsahu:

 • úvod do arteterapie (seznámení se základy),

 • seznámení se s výtvarným jazykem a výtvarnou metaforou,

 • význam arteterapie pro rozvoj kreativity, komunikace a duševního zdraví,
 • význam neverbální komunikace v arteterapii,

 • vyzkoušení různých technik, např. akční akvarel, koláž, malování, modelování, kreslení, a verbalizace artefaktů,

 • ukázky artefaktů s různou cílovou skupinou (např. osoby bez přístřeší, senioři, klienti s mentálním postižením, děti ohrožené sociálně vyloučeným prostředím, lidé s duševním onemocněním), 

 • relaxační technika k uvolnění, 

 • naladění se na emoce a tělesné projevy,  

 • výtvarná spolupráce, kazuistiky,

 • prostor pro diskuzi a dotazy.

Zkušená lektorka Vás seznámí s vybranými technikami arteterapie sebezkušenostní a praktickou formou. Cílem kurzu je podpora a rozvoj Vaší kreativity prostřednictvím zážitku arteterapie a tím podpora Vaší profese a osobnostního rozvoje. 

Praktická část kurzu Vám nastíní možnosti využití výtvarných technik (malování, modelování, kreslení, vytváření koláží) v arteterapii, sebezkušenostní část má za cíl rozvíjet a osvojit Vaši schopnost sebereflexe ve vztahu ke klientům sociálních služeb. 

Arteterapie, jako jedna z forem neverbální komunikace podporuje sebevyjádření bezpečným a zároveň autentickým způsobem. Při arteterapii dochází k odbourávání zažitých způsobů komunikace a citlivou a nenásilnou formou otevírá další komunikační prostor, kde artefakt zastává klíčovou úlohu jako mediační prostředek mezi arteterapeutem a klientem. 

Verbalizace nad vzniklými artefakty dotváří arteterapeutický proces a napomáhá k vyjasňování si situací, rolí a vlastních hranic a nastiňuje možnosti řešení. 

V kurzu bude též dostatečný prostor pro sdílení, dotazy a diskuzi. 

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.


PŘIHLÁŠKY ZDE: 16. dubna 2024 v Praze (Vyšehrad)

Čím je kurz jedinečný?

Kurz je specifický tím, že integruje sebezkušenostní přístup, což znamená, že získáte nejenom teoretické znalosti, ale také aktivně participujete a procházíte procesem arteterapie sami na sobě v bezpečném a pohodovém prostředí. 

Na kurzu se seznámíte se základy výtvarného jazyka a výtvarné metafory, což může být klíčové pro Vaše porozumění a případnou interpretaci vytvořených uměleckých děl. 

Na kurzu lektorka vytvoří bezpečné, neformální a kooperující prostředí pro sdílení, aktualizaci a mobilizaci vlastních motivací a cílů v profesní i osobnostní rovině.

Kurz se koná výhradně v prezenční formě, s využitím mnoha pomůcek a nástrojů.

Více o lektorce ZDE.

Účastníci říkají:

Buďte první, kdo dá zpětnou vazbu! 

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Zájemci o kurz nemusí projevovat žádné výtvarné nadání. 

Cílem kurzu není vytvoření estetického díla, ale chuť a motivace k výtvarnému sebevyjádření. 

Cena

Cena 2.400,-Kč vč. DPH.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu či po něm.