Jitka Burešová

lektorka sociálních služeb

Bc. Jitka Burešová, DiS.

Mé profesní zaměření se za posledních deset let rozvíjí převážně v oblasti sociální práce s různou cílovou skupinou dospělých klientů. V současné době pracuji jako sociální pracovnice a arteterapeutka v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a zaměřuji se na cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním v rámci realizace programu sociální rehabilitace. Ve své praxi uplatňuji propojování oboru sociální práce, artefiletiky a arteterapie.

V roce 2018 jsem dostudovala bakalářský studijní program Psychologie – arteterapie na PF JU a věnuji se edukační, poradenské a terapeutické činnosti, která je založena na systematické práci s výtvarnými projevy klientů. Arteterapii nejraději využívám jako mezioborovou činnost jako součást holistického přístupu se zaměřením na klienta. Externě spolupracuji se spolkem Watsu For Health®, kde je arteterapie využívána v kombinaci s pasivní formu hydroterapie. Průběžně absolvuji dvouletý akreditovaný kurz arteterapie a artefiletiky v rámci školských poradenských služeb a preventivně výchovné péče. Jsem členkou České arteterapeutické asociace a spolku Watsu for Health®.

Kurz Arteterapie - sebezkušenost se zaměřením na profesní a osobnostní rozvoj je specifický tím, že integruje sebezkušenostní přístup, což znamená, že účastníci nejenom získají teoretické znalosti, ale také aktivně participují a procházejí procesem arteterapie sami na sobě v bezpečném a pohodovém prostředí. Účastníci se na kurzu seznamují se základy výtvarného jazyka a výtvarné metafory, což může být klíčové pro porozumění a případnou vlastní interpretaci vytvořených uměleckých děl. Zájemci o kurz nemusí projevovat žádné výtvarné nadání. Cílem kurzu není vytvoření estetického díla, ale chuť a motivace k výtvarnému sebevyjádření. Během kurzu Vás budu provázet s cílem vytvářet bezpečné, neformální a kooperující prostředí pro sdílení, aktualizaci a mobilizaci vlastních motivací a cílů v profesní i osobnostní rovině. 

Lektorované kurzy: