Audity sociálních služeb

efektivní příprava na inspekci kvality a další kontroly

Nabízím dobrovolné audity sociálních služeb (mj. i jako simulace inspekce)

Možné formy:

1) komplexní audit sociální služby - kontrola dokumentace + rozhovory s klienty + rozhovory s pracovníky

2) zjednodušený audit sociální služby - dle domluvy

3) kontrola dokumentace sociální služby - odborné komentáře a doporučení k vašim metodikám

4) individuální rozsah sjednaný na míru