Audity sociálních služeb

efektivní příprava na inspekci kvality a další kontroly

Nabízím dobrovolné audity sociálních služeb (mj. i jako simulace inspekce)

Možné formy:

1) komplexní audit sociální služby (nejčastější standardy a povinnosti + další vybrané) = kontrola dokumentace + rozhovory s klienty + rozhovory s pracovníky + výstupní zpráva auditora s doporučeními - 2-3 dny na místě, celá ČR, cena od 20.000,-Kč podle rozsahu/místa

2) zjednodušený audit sociální služby - online, na místě či kombinovaně - cena dle domluvy a rozsahu 

3) kontrola dokumentace sociální služby včetně následné konzultace online - odborné komentáře a doporučení k Vašim metodikám - cena od 900,-Kč/hod

4) drobné dílčí konzultace - 1000,-Kč/hod

5) individuální rozsah sjednaný na míru - dle dohody

Ceny jsou smluvní. V odůvodněných případech lze cenu upravit dle dohody. 

Kontaktujte mne.