Audity sociálních služeb

efektivní příprava na inspekci kvality a další kontroly

NABÍDKA AUDITŮ VAŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Dobrovolný audit Vaší sociální služby jako příprava na inspekci kvality MPSV (nabídka platí po celé ČR)

A) KOMPLEXNÍ ZÁKLADNÍ AUDIT KVALITY sociální služby (nejčastější standardy a povinnosti - viz obvyklý rozsah) = kontrola dokumentace + rozhovory s klienty + rozhovory s pracovníky + výstupní zpráva auditora s doporučeními - 1-2 dny na místě, celá ČR, cena 32.500,-Kč (cena je vč. cestovného, ubytování, stravného a DPH), + jako BONUS také 2 hodiny online konzultací do 2 měsíců po auditu

Rozsah základního auditu (nejčastěji kontrolovaná kritéria a povinnosti):

I. oblast vymezení veřejného závazku služby a kontrola/hodnocení jeho souladu s vlastním obsahem služby a osobními cíli klientů - § 88a) zákona, SKSS 1a) a 15a),

II. oblast vytváření podmínek pro naplňování práv klientů - § 88c), 88e) zákona, SKSS 1b), 1d), 2a), 2b),7a)-d)

III. oblast jednání se zájemcem o sociální službu a uzavírání smlouvy o poskytnutí služby - § 88b), 88g), 88i) zákona, SKSS 3a), 3b), 3c), 4a), 4 b), 4c),

IV. oblast plánování a přehodnocování průběhu poskytování služby - §88f) zákona, SKSS 5a) - 5e).

V. náležitosti smlouvy - §91, odst. 2 zákona

B) KOMPLEXNÍ ROZŠÍŘENÝ AUDIT KVALITY sociální služby

Rozsah rozšířeného auditu (všechna kontrolovaná kritéria a povinnosti):

= všechny oblasti základního auditu viz výše, tj. body I.-V.

+ navíc ostatní standardy a povinnosti poskytovatele, tj. kritérium standardu č. 1c), 2c), 6a), 6b), 6c), 8a), 8b), 8c), 9a), 9b), 9c), 9d), 10a), 10b), 10c), 10d), 10e); a standardy č. 11, 12, 13 a 14, 15b), 15c), 15d)

- obsahuje kontrolu dokumentace + rozhovory s klienty + rozhovory s pracovníky + výstupní zprávu auditora s doporučeními - 2 dny na místě, celá ČR, cena 36.900,-Kč (cena je vč. cestovného, ubytování, stravného a DPH) + jako BONUS také 3 hodiny online konzultací do 2 měsíců po auditu

Audit lze navíc koncipovat jako reálnou simulaci inspekce kvality s momentem překvapení!

Pozn. ZSS = zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním znění

Další možné formy auditů:

2) PROCESNÍ AUDIT dle Vašeho zadání a rozsahu (odpovědět lze např. na tyto otázky):

  • zda a jak Vaše služba přispívá k normalizaci života klientů a jejich začleňování do společnosti
  • zda Vaše služba nevytváří u klientů závislost na jejím poskytování
  • kterými procesy Vaše služba podporuje a kterými znemožňuje klientům, aby mohli žít přirozeným způsobem života podobným jejich vrstevníkům
  • které potřeby klientů jsou pracovníky opomíjeny a proč
  • co skutečně brání individuální podpoře klientů
  • jaké ústavní prvky se ve Vaší službě vyskytují a zda a jak je lze řešit

Tyto audity probíhají nejméně 2 dny v prostředí Vaší služby s využitím pozorování a rozhovorů s pracovníky přímé péče a při studiu dokumentace vybraných klientů.

3) KAZUISTICKÝ/KLIENTSKÝ AUDIT - umožňuje zaměřit se pohledem externisty na konkrétní případovou práci pracovníků s klientem a hledání alternativ dalších metod práce s ním za společně definovaným účelem, inspirace také směrem k vedení dokumentace (obvykle 1 den) 

4) kontrola dokumentace sociální služby včetně následné konzultace online - odborné komentáře a doporučení k Vašim metodikám - cena od 900,-Kč/hod

5) drobné dílčí online konzultace - 1000,-Kč/hod

6) individuální rozsah sjednaný na míru - dle dohody

Ceny jsou smluvní. V odůvodněných případech lze cenu upravit dle dohody.

Kontaktujte mne. 


Stručný výběr z referencí:

Mgr. Anna Kučerová, Ph.D., vedoucí služby; Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.: Spolupráce s panem Vlčkem je pro naši službu rané péče velmi přínosná. Jeho pohled na fungování služby akcentuje přístup ke klientovi, ale zároveň plnění zákonných povinností poskytovatele sociální služby. Audit standardů kvality sociální služby nám pomohl nasměrovat naše další úsilí na aktualizaci důležitých dokumentů a jejich zavádění do praxe. Společná práce nám znovu vdechla chuť a elán na postupné, ale zásadní změny k lepšímu. 

Mgr. Pavel Jór ředitel Ústavu sociálních služeb Milíčeves: Musím poděkovat, za provedený audit, moc se nám to líbilo. V současné době postupně odstraňujeme zjištěné nedostatky a návrhy na změnu. Protokol je velmi hezky zpracovaný a přehledný.

Bc. Pilná Petra, vedoucí úseku přímé péče, Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.: Máte od nás velkou pochvalu za odbornou, ale lidskou a srozumitelnou komunikaci s našimi pracovníky. Odbornost je na vysoké úrovni. Moc se nám líbila pohotovost a připravenost, odpovídat na všechny naše dotazy.

Tady najdete mé zkušenosti a kvalifikaci.