Supervize a koučování

zaměřené na řešení

Co je to supervize nebo koučování zaměřené na řešení?

Jedná se o užitečné konzultace zaměřené na hledání řešení ve formě týmové, individuální nebo skupinové práce. Supervize může být zaměřena osobnostně, vztahově, procesně či systémově, příp. také se vzdělávacím aspektem. Jde o laskavou podporu a pomoc při zachování principu respektu, zplnomocňování (empowerment) a mlčenlivosti.

Metodologickým rámcem supervize a koučování je přístup zaměřený na řešení (solution focus approach).

Profesní etika

Ve své práci se inspiruji etickými kodexy ICF, ČAKO a EMCC a etickým kodexem Společnosti sociálních pracovníků České republiky.

Dodržuji mlčenlivost, informace považuji za důvěrné, jednám s respektem a podporuji kompetence klienta a vědomou práci s jeho zdroji a možnostmi.

LZE TAKÉ VYUŽÍT SUPERVIZE PO SKYPE (či jinak elektronicky).

Supervizi poskytuje Mgr. Jiří Vlček, DiS.

Supervize pro školy:

Supervizi poskytuje Mgr. Jiří Vlček, DiS.

Využít můžete také tandem Jiřího Vlčka s Mgr. Monikou Fojtáchovou - více informací ZDE

Koučink ve firmách a organizacích - KOUČOVACÍ DNY:

Nabízím Vaší firmě koučování/konzultace zaměřené na potřeby Vašich zaměstnanců. Jedná se o systematicky koncipovaný den (tj. sérii individuálních, popř. skupinových konzultací pro pracovníky první linie či středního managementu). Koučink je zaměřen na hledání takového řešení, které Vám bude nejlépe vyhovovat. Koučování poskytuji přednostně pro Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký kraj, popř. online, či dle dohody. Dny lze periodicky opakovat či využít i pro další zaměstnance.