Supervize a koučování

zaměřené na řešení

Co je to supervize nebo koučování zaměřené na řešení?

Jedná se o užitečné konzultace zaměřené na hledání řešení ve formě týmové, individuální nebo skupinové práce. Supervize může být zaměřena osobnostně, vztahově, procesně či systémově, příp. také se vzdělávacím aspektem. Jde o laskavou podporu a pomoc při zachování principu respektu, zplnomocňování (empowerment) a mlčenlivosti.

Metodologickým rámcem supervize a koučování je přístup zaměřený na řešení (solution focus approach).

Profesní etika

Ve své práci se inspiruji etickými kodexy ICF, ČAKO a EMCC a etickým kodexem Společnosti sociálních pracovníků České republiky.

Dodržuji mlčenlivost, informace považuji za důvěrné, jednám s respektem a podporuji kompetence klienta a vědomou práci s jeho zdroji a možnostmi.

LZE TAKÉ VYUŽÍT SUPERVIZE PO SKYPE (či jinak elektronicky).

Supervizi poskytuje Mgr. Jiří Vlček, DiS.

Supervize pro školy:

Supervizi poskytuje Mgr. Jiří Vlček, DiS.

Využít můžete také tandem Jiřího Vlčka s Mgr. Monikou Fojtáchovou - více informací ZDE

Koučink ve firmách:

Více na osobních stránkách www.koucovna.eu.