Hranice při práci v sociálních službách

kurz pro sociální a vedoucí pracovníky a pracovníky v sociálních službách

HRANICE PŘI PRÁCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 HODIN, 1 DEN)

KURZ JE URČEN PRO:

 • sociální pracovníky
 • pracovnice v sociálních službách
 • vedoucí pracovníky a ředitele

Číslo akreditace: A2020/0582-SP/PC/VP

Z obsahu:

 • hranice vztahu mezi klientem a pracovníkem
 • hranice vztahu mezi spolupracovníky
 • jak se vymezit
 • reálné příklady z praxe a způsoby jejich řešení  
 • provázanost s každodenní praxí

V kurzu se naučíte vymezovat hranice ve vzájemném vztahu mezi pracovníkem a klientem, spolupracovníky a v rámci organizace.

Čím je kurz jedinečný

 • rozpoznáte oblasti porušování hranic při práci pracovníka s klienty
 • uvědomíte si porušování hranic při práci se spolupracovníky, pracovníky a organizací
 • naučíte se navrhnout řešení situací
 • získáte přehled v legislativě v souvislosti s tématem hranic

Účastníci říkají:

Bylo to pro mě velmi zajímavě pojaté téma. Vnímám prospěch pro budování hranic nejen v pracovním prostředí.

Naučila jsem se uvědomovat a vnímat hranice své i ostatních. 

Po kurzu se výrazně vylepšily personální vztahy v kolektivu pracovníků. 

Dověděla jsem se, jak můžu reagovat na situace, které mi nejsou úplně příjemné.

Oceňuji získanou zpětnou vazbu - sebehodnotící dotazník. Znovu jsem si uvědomila profesní i osobní situace, které vyplývají z nedostatečně nastavených hranic. 

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 1590,-Kč vč. DPH.
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.

Důležité

Držitelem akreditace u MPSV je paní Marie Mikulajská, Rychnov na Moravě 171, 569 34 Rychnov na Moravě, IČ 08985332, která také vydává osvědčení o absolvování kurzu a vystavuje případné duplikáty. Na kurzu pro Vás bude vše připraveno.