Empowerment - podpora sebedůvěry a osobního růstu

kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v soc. službách, ředitele i vedoucí

PŘIHLÁŠKY:

klikněte zde:  22. května 2024 online

pro další termíny nás kontaktujte

EMPOWERMENT - PODPORA SEBEDŮVĚRY A OSOBNÍHO RŮSTU (8 HODIN, 1 DEN)

NOVINKA - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN PRO:

 • sociální pracovníky
 • vedoucí pracovníky a ředitele
 • pracovníky v sociálních službách

Číslo akreditace: A2022/0812-SP/PC/VP

Z obsahu:

 • techniky, jak porozumět svému tělu, myšlenkám a emocím
 • hledání své vnitřní síly (power) ke změně
 • posílení důvěry a laskavého vztahu k sobě samému
 • zvládání přemíry myšlenek a vypjatých emocí
 • přebírání zodpovědnosti
 • sebevědomé rozhodování
 • odvaha při překračování komfortní zóny a uskutečnění změny
 • vnitřní svoboda a rovnováha
 • rozeznávání hranic mezi sebou a klientem
 • akceptování své zranitelnosti
 • efektivita sociální práce a zaměření na klienty
 • možnost se dotazovat

Hlavním nástrojem při poskytování sociální práce je pracovník sám. Předpokladem dobře poskytované sociální práce je pracovník, který umí aplikovat své odborné znalosti, jeho vztah s klientem je podporující, rozumí sám sobě a je vnitřně vyrovnaný. 

Tento kurz se zaměřuje na zmocnění (empowerment) pracovníka, aby lépe naslouchal a poznal svůj vnitřní svět, aktivizoval svůj potenciál a rozpoznal, jaký vliv mají jeho vnitřní procesy na poskytovanou službu i jeho osobní život. 

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Čím je kurz jedinečný?

Pracovník, který je zmocněný, může i lépe poskytnout prostor pro zplnomocnění svých klientů, kterým jsou upírána práva z důvodu věku, rasy, sexuální orientace, invalidity, atd.

Účastníci říkají:

 • Naučily jsme se jak si srovnat myšlenky. 
 • Líbily se mi techniky dýchání, vnitřní svět, nastavení hranic, pomůže mi to před syndromem vyhoření
 • Přínosné pro mě je dechové cvičení pro kontrolu nad mozkem ( emocemi). Také část o vnitřním kritikovi a hodnocení sebe i ostatních. Nové pro mě je určení rozdílu mezi soucitem a empatií.    
 • Toto školení mi přineslo uvědomění si, že člověk nemůže chtít všem pomoci a že si má sám sebe více vážit.
 • Oceňuji pečlivou přípravu lektorky.

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena pro ONLINE: 1690,-Kč vč. DPH.

Cena prezenční forma: bude stanovena v rámci konkrétního termínu.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.