Zdenka Juklová

lektorka sociálních služeb

Mgr. Zdenka Juklová

Vždy mě zajímala práce s lidmi a přístupy pro podporu jejich rozvoje a prevenci nežádoucích jevů, proto jsem vystudovala obor sociální práce a sociální politika na Univerzitě Hradec Králové. Během studia jsem se věnovala primární prevenci užívání návykových látek u žáků na druhém stupni základních škol. Zjistila jsem, že pokud se děti naučí důvěřovat ve vlastní schopnosti a mají možnost volby, umí v rámci obdržené svobody také přijímat zodpovědnost za své chování. Těší mě, že i sociální služby upouští od jednostranné výhradní péče, která klienty brzdí v rozvoji a naopak se zaměřují na podporu jejich samostatnosti a odpovědnosti.

Tento trend mohu již osmým rokem sledovat v rámci svého povolání sociální pracovnice v Centru denních služeb pro seniory a osoby s mentálním postižením, jako metodička kvality poskytování sociálních služeb a i jako empowerment koučka. Avšak kvalitně poskytovaná sociální služba, která zmocňuje své klienty, nemůže existovat bez zmocněných pracovníků. Pozornost bychom tedy měli zaměřovat nejen na klienty, ale i na nás, pracovníky, protože jsme hlavním nástrojem poskytování služby. Přála bych si, aby pracovníci znali sami sebe, svůj potenciál, nebáli se vystupovat z komfortní zóny, byli akční a vnitřně svobodní.

Do kurzu jsem zařadila prvky z empowerment koučinku a mindfulness (všímavého) přístupu, aby účastníci mohli empowermentní (zmocňující) přístup používat prakticky v každodenním životě a aby tak podporovali svoji sebedůvěru a osobní rozvoj. Účastníci se dozví, jak si všímat své jedinečnosti, vědomě překračovat komfortní zónu a laskavě přijímat chyby, které jsou příležitostí k dalšímu rozvoji. Tedy ... jak mít život ve svých rukou.

Lektorované kurzy: