Kontrola a pomoc v práci s klientem sociálních služeb

kurz pro PSS, vedoucí, sociální pracovnice/ky i další pečující

PŘIHLÁŠKY:

momentálně bez termínu

v případě zájmu o kurz nás prosím kontaktujte


KONTROLA A POMOC V PRÁCI S KLIENTEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (8 HODIN, 1 DEN)

NOVINKA - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN PRO:

 • sociální pracovníky
 • vedoucí pracovníky a ředitele
 • neformální pečující
 • vhodný pro pracovníky pobytových, ambulantních i terénních sociálních služeb, v nichž se zabýváte otázkami přístupu ke klientům z pohledu kontroly a pomoci (závislosti či autonomie).

Číslo akreditace: A2023/0661-SP/PC/PP/VP

Z obsahu:

 • poslání, úkol a model sociální práce 
 • direktivní a nedirektivní přístup
 • hranice a jejich optimální nastavení
 • role pomáhajícího pracovníka - podpora, péče, kontrola
 • důsledky nevhodně zvoleného přístupu
 • kazuistiky - práce s příběhem, rozbor jednotlivých situací a přístupů
 • závislost klienta versus autonomie
 • definice závislosti, zdroje vzniku, zásady prevence
 • 3 podmínky ke skutečné autonomii
 • 4 role pomáhajícího pracovníka z pohledu autonomie
 • a další témata

Kurz Vás seznámení nejen s funkčním modelem sociální práce, ale také s různými přístupy, jejichž variabilita použití je dána povahou situace, v níž se s klientem nacházíte. Zaměříme se nejen na vhodnost a rizika použití direktivního a nedirektivního způsobu práce s klientem, ale i na nastavení optimálních hranic Vás ve vztahu ke klientovi.

Představíme Vám 3 modely práce s klientem - podpora, péče, kontrola - včetně důsledků a rizik nevhodně zvoleného přístupu i zohlednění individualit klienta (jeho možnosti i omezení). 

Na kazuistickém příběhu navnímáte vlastní emoce, názory a postoje k Vaší roli pomáhajícího směrem ke klientovi. V rámci průběžné diskuse nad příklady z praxe budou zohledněny Vaše osobní zkušenosti, pocity, empatie vůči klientovi, profesní přístup a rozdílnost vnímání, včetně možných příležitostí či ohrožení jednotlivých variant přístupu. 

Dozvíte se o zdrojích závislosti klientů na službě i o zásadách a možnostech prevence. Dále se kurz bude věnovat autonomii klienta, tj. zejména podmínkám nutným k posouzení skutečné autonomie, a také možnostem podpory autonomie u klienta z hlediska přístupu pracovníků k němu. 

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Čím je kurz jedinečný?

Po kurzu budete mít lepší představu o rozlišení pomoci a kontroly v prostředí sociálních služeb a pomáhajících profesích vůbec. Budete umět rozlišit funkční model pomáhání od nefunkčního a znát rozdíly mezi direktivním a nedirektivním přístupem. Poznáte, který přístup je vhodný použít na různé situace v práci s klientem. 

Získáte základní povědomí o nezbytnosti hranic ve vztahu pracovník - klient a budete mít možnost si utřídit svůj vlastní postoj k roli pomáhajícího.  Seznámíte se i s důsledky a riziky nevhodně zvoleného přístupu. 

Utřídíte si své postoje a názory na různé role pomáhajícího zážitkovou formou na základě kazuistického příběhu. Dokážete detekovat důsledky zvoleného přístupu ke klientovi a budete mít dostatek znalostí, abyste mohli předcházet či eliminovat závislost na službě. 

Poznáte podmínky k zajištění skutečné autonomie u klienta a naučíte se rozlišit různé přístupy pomáhajícího vzhledem k podpoře autonomie u klienta, včetně aplikace zásad efektivního přístupu.

Více o lektorce ZDE.

Účastníci říkají:

Buďte první, kdo dá zpětnou vazbu! 

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 1690,-Kč vč. DPH.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.