Lektoři
Aktuálně pro vás lektorují...

Mgr. Jiří Vlček, DiS.

Standardům kvality a jejich aplikaci do praxe se věnuji posledních 15 let, kdy o nich nejen přednáším, ale také je úspěšně zavádím do praxe poskytovatelů. Zkušenosti jsem sbíral v několika příspěvkových organizacích kraje, neziskovém sektoru a na krajském úřadě, zejména na pozicích zástupce ředitele, manažer kvality, metodik, pastorační asistent či pracovník přímé péče. V průběhu let jsem absolvoval kurz poradců pro zavádění standardů kvality pod vedením mnoha inspektorů kvality a realizoval nespočet seminářů a jiných forem vzdělávání včetně supervizí pracovníků přímé péče. S praxí poskytovatelů jsem nyní v kontaktu díky realizaci dobrovolných auditů a kontrol, individuálním konzultacím a vzdělávacím kurzům. Pracuji také na ústředí Diakonie ČCE jako asistent náměstka pro služby, kde mám na starost metodické vedení interních kontrolorů kvality.

Jsem absolventem magisterského oboru FSS Masarykovy univerzity v Brně se specializací na sociální práci a komplexního výcviku DALET v Olomouci v psychoterapii zaměřené na řešení. Zabývám se proto také poskytováním supervize a koučování. Ve svých kurzech využívám systemický koučovací přístup, kterým podporuji své posluchače k přemýšlení a hledání vlastních zdrojů. Jsem zastáncem společného hledání řešení, ale taky reálného pohledu na věc.

Mohu Vám nabídnout širokou paletu zkušeností, empatické naslouchání a profesní mlčenlivost, na kterou jsem celý život zvyklý.

Lektorované kurzy:

 • Společně k úspěšné inspekci aneb příprava krok po kroku
 • Časté chyby při inspekcích a jak se z nich poučit
 • K čemu jsou důležité standardy kvality aneb jak je začít mít rád
 • Co by měl vědět manažer sociální služby aneb minimum pro manažery a vedoucí
 • Co by měl vědět pracovník přímé péče sociální služby aneb základní minimum
 • Na řešení zaměřená supervize v sociálních službách

Bc. Monika Kolondrová, DiS.

Celý můj profesní život provází práce s lidmi v tíživých životních situacích. Již v roce 2006, rok po nástupu do práce v Armádě spásy v České republice, z. s., jsem hledala, jak lépe a efektivněji pomoci uživatelům služby. Vzdělání mě dobře připravilo na pomoc s řešením problémů, ale nejednou jsem si uvědomovala, že je to málo. Za každým příběhem se nachází lidský osud, bolest, nejistota, ale také radost a naděje. Do mého přemýšlení se vkrádala otázka "Jak pracovat s těmito tématy?". Kromě vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání jsem proto v letech 2006 až 2009 absolvovala socioterapeutický výcvik v rozsahu 500 hodin a v současné době končím psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, na který jsem nastoupila v roce 2014.

Obzor práce s uživateli se stal bohatším díky vlastní sebezkušenosti, která byla součástí výcviků. Skupinová práce a socioterapeutické prvky jsou nástroji pro práci s lidmi, kterým věřím. Práce s lidmi pro mě znamená mít možnost být přítomná zázrakům. Důležitým úkolem každého z nás je dovolit si tyto zázraky vidět a věřit, že je jich uživatel schopen.

Lektorované kurzy:

 • Socioterapie v praxi aneb slyším, vidím, vnímám a jak na to
 • Nejsi v tom sám - skupinová práce v sociálních službách

Mgr. Magdalena Marie Dziadková Turoňová

V rámci mnou lektorovaných témat Vám nabízím teoretické znalosti propojené s praxí (letos je to 17 let, kdy se pohybuji v sociální oblasti). Témata, která lektoruji, jsem si vždy prakticky vyzkoušela a dovolím si tedy říci, že nenabízím jen suchou teorii, ale také zkušenosti. Největší základ mé praxe tvoří profesní zkušenosti z práce s osobami bez přístřeší, a to jak z pohledu sociálního pracovníka zařízení sociálních služeb, tak z pohledu úředníka vyplácejícího dávky hmotné nouze. V současné době se nově věnuji službám sociální péče a věřím, že dosáhnu dalšího pohledu na sociální oblast jako celek.

Jako každý člověk zaměstnaný v sociální sféře se i já profesně vzdělávám. V poslední době jsem absolvovala např. kurz práce s duševně nemocnými klienty nebo třídenní kurz komunikace. Největší základ je pro mne ale vždy praktická zkušenost, ze které vycházím.

Domnívám se, že každý lektor má něco specifického, co může nabídnout. U mě je to přirozenost. Teorii používám jako nedílnou součást každého školení, praxi využívám jako základ pro vysvětlení a pochopení někdy nepochopitelného. Jsem si vědoma toho, že každý člověk pracující v sociální oblasti potřebuje, aby mu bylo nasloucháno (ano, i zaměstnancům je dobré naslouchat:-)). Moje školení tedy nabízí i tuto zpětnou vazbu, k níž dochází průběžně po celou dobu školící akce. Konečně jste to vy, milí kolegové, kdo mi může přinést další inspiraci a já si toho vážím.

Lektorované kurzy:
 • Specifika sociální práce s osobami bez domova
 • Dávky hmotné nouze - praktický nácvik pro poskytovatele

Mgr. Jitka Švajdová

Jmenuji se Jitka Švajdová a pracuji jako odborný sociální pracovník Dluhového poradenství Samaritán v Charitě Otrokovice. Této práci se věnuji již deset let. Stála jsem u zrodu a rozvoje této služby, která byla svého druhu jedna z prvních specializujících se služeb výhradně na dluhovou problematiku, včetně prevence a řešení v co nejširším spektru. Službu jsme založili zejména na přístupu ke klientovi, znalosti legislativy a celkové kvalitě a odbornosti. Tato práce se stala nakonec mojí srdeční záležitostí i koníčkem, což bylo stvrzeno získáním ocenění Zlínského kraje - pracovník roku v sociálních službách za rok 2018 za vedení komplikované a odborně náročné sociální služby, za hledání efektivních řešení, jak klientům pomoci, a za prezentaci tématu formou publikování článků, realizace besed a seminářů.

Vystudovala jsem sociální pedagogiku. Svou odbornost si neustále doplňuji a zvyšuji formou vzdělávání a samostudiem, jak v oblasti měkkých dovedností, tak zejména v oblasti legislativy, právních předpisů a jejich aplikace do praxe. Svoji činnost jsem prezentovala v mnoha článcích a příspěvcích v tisku i rozhovorech v rozhlase. V rámci své činnosti jsem se věnovala osvětové a přednáškové praxi, zejména v neziskových organizacích.

Tato práce mi dává prostor tam, kde je možné přispět k prosazení práva a pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Nejenže pomohu uživateli, ale i širší veřejnosti, když svými návrhy přispívám ke změně příslušných právních předpisů. Tuto práci vnímám jako úžasnou symbiózu empatie a snahy pomoci uživateli a logického myšlení při řešení případů. Je to jako šachová hra, při které se musí promyslet několik tahů dopředu. Mám radost, pokud právo a spravedlnost dostane zelenou tam, kde se zdálo, že bude v nenávratnu.:-)

Lektorované kurzy:

 • Analýza dluhů a řešení dluhové situace

Mgr. Kateřina Soukupová

Celý můj profesní život je věnovaný péči o člověka od jeho narození až po poslední úseky života. S chutí pečovat o druhé jsem se narodila, a proto má první volba byla pracovat jako dětská sestra. Praxi jsem pak absolvovala v Praze v Motole na chirurgickém dětském oddělení, v kojeneckém ústavu a v jeslích. Dalších 10 let jsem pak děti vyměnila za dospělé a pracovala jako zdravotní sestra pro Vězeňskou službu ČR.

Absolvovala jsem studium ošetřovatelské péče o dospělé v Brně, ošetřovatelský management na UJEP v Ústí nad Labem a magisterský obor ošetřovatelství na vysoké škole sv. Alžběty v Bratislavě. Na Jihočeské univerzitě jsem si pak doplnila program celoživotního vzdělávání DPS - učitelé. Během svého profesního života jsem pak prošla řadou seminářů a kurzů z oblasti sociální, zdravotnické i pedagogické a pracovala jako vyučující na SZŠ, ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením nebo též vrchní sestra v domovech se zvláštním režimem a pro seniory. Nyní pracuji jako celoorganizační garant kvality a metodik v organizaci poskytující sociální služby převážně seniorům.

Jedinečnost mých kurzů spočívá v autentičnosti předávaného. Sděluji prožité, zažité a skutečné situace ze života. Považuji to za nejlepší cestu. Jsem lektor, který prošel mnohými profesemi a mnohými pracovišti. Za 40 let mé praxe jsem načerpala řadu zkušeností a o vše, co jsem získala, se s vámi ráda podělím.

Lektorované kurzy:

 • Specifika demencí a péče o klienta s demencí

 • Základy první pomoci pro sociální služby

 • Nejčastější nemoci a akutní stavy u vybraných klientů sociálních služeb

Mgr. Ivana Chramostová, MBA

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Ostravské Univerzity, obor pedagogika a psychologie a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Po praxi vychovatelky školní družiny a školního klubu jsem pracovala jako učitelka 1. i 2. stupně základní školy. Později jsem absolvovala studium Executive MBA na CEMI MBA Studies Praha a nyní dokončuji 4. ročník doktorandského studia, obor pedagogika, na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclavi.

Mám zkušenosti jako inspektorka České školní inspekce a dvanáctiletou praxi jako ředitelka malotřídní i úplné základní školy. Také jsem pracovala jako hodnotitelka a zpravodajka projektů OPVK a OP VVV, lektorka dalšího vzdělávání a publikovala jsem několik učebnic pro základní školy. Vedu kurzy zaměřené na čtenářské a matematické gramotnosti, osobnostně sociální rozvoj pedagogů a sociálně emoční učení. Mezi má oblíbená témata patří příprava školy na inspekční činnost a zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů.

Při vedení kurzů dávám velký prostor účastníkům k vyjádření jejich názorů a potřeb. Preferuji individuální přístup, přátelskou pracovní atmosféru s přiměřenou mírou humoru a vysokou koncentrací na výkon. Těším se na setkání na některém z mých kurzů.

Lektorované kurzy:

 • Příprava školy na inspekční činnost

 • Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů

Ing. Miroslav Pavel

Vystudoval jsem informatiku v Ostravě a více než 12 let působím jako lektor firemního vzdělávání. Mám rád zážitkové formy výuky, systemické koučování, svobodu a odpovědnost.

Jsem trpělivý a vše rád zopakuji, jak je potřeba. Microsoft Excel jsem školil v mnoha firmách, např.: Continental Barum, s.r.o., ContiTrade Servicess.r.o., PRECIZ s.r.o., Schlote-Automotive Czech, s.r.o., Pilana Wood s.r.o., Gumárny Zubří, a.s., PSGConstruction a.s. a dalších.

Těším se na Vás.

Lektorované kurzy:

 • MS Excel I

 • MS Excel II

Mgr. Jan Panocha

Celý svůj dosavadní dvacetiletý profesní život se věnuji lidem v nepříznivých sociálních situacích. Po praxi sociálního pracovníka s muži bez domova, propuštěnými vězni a mladými muži navracejícími se z ústavní a ochranné výchovy jsem vedl středisko Emauzských domů v Mostě. Nyní pracuji jako vedoucí a sociální pracovník Azylového domu pro ženy matky s dětmi v tísni v mostecké Diakonii ČCE. Působím i jako metodik a interní kontrolor kvality sociálních služeb.

Vystudoval jsem obor sociální pedagogika a obor vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce se zaměřením na etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvoval jsem program Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb, který realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Sociální práce je obor, jehož přirozeným zájmem je lidská důstojnost. Lidé bez domova ji často ztratili. Ve své lektorské práci propojuji teoretické poznatky s žitou dobrou praxí a realitou, respektuji potřeby účastníků, důraz dávám na užitečnost, bezpečí a plně zachovávám mlčenlivost.

Těším se na Vás.

Lektorované kurzy: 

 • Specifika sociální práce s osobami bez domova

Jan Neckář, DiS.

Lektorování se věnuji již více než 10 let. V rámci realizovaných projektů působím jako lektor seminářů pro veřejnost na rozličná témata. Oblast dávek státní sociální odpory a hmotné nouze znám jak z pohledu legislativního, tak z praktického procesu podávání žádostí klientů, kterým poskytuji v rámci své primární profesní činnosti poradenství.

V roce 2003 jsem ukončil studium VOŠ a profesí jsem sociální pracovník. Celou svoji profesní kariéru se zaměřuji především na poskytování odborného sociálního poradenství v širokém spektru legislativy ČR. Mezi preferované oblasti poradenství patří především pracovní právo, sociální zabezpečení, dávky státní soc. podpory a hmotné nouze a finanční poradenství (dluhy, exekuce a oddlužení). Aktuálně působím jako vedoucí poraden pro občany v nesnázích při Diakonii Západ, ale řídím také službu Terénní programy, která poskytuje pomoc cizincům pobývajícím na území ČR, mimo jiné také v oblasti sociální.

S ohledem na dlouholetou praxi v odborném sociálním poradenství nahlížím na situace komplexně. Na dotazy účastníků dokáži reagovat nejen z pohledu diskutované problematiky, ale zodpovím i zdánlivě nesouvisející dotazy. Pokud odpověď neznám, umím ji pro vás vyhledat a informace doplnit. Obsah kurzu tak pružně přizpůsobím vašim potřebám.

Lektorované kurzy:

 • Dávky hmotné nouze - praktický nácvik pro poskytovatele