Lenka Javůrková

lektorka sociálních služeb

Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková, DiS.

Na vysokých školách vystudovala obory: sociální práce a sociální politika, sociální pedagogika, pedagogiku a psychologii, ekonomii a management. Lektoruje odborné semináře pro organizace i vzdělávací agentury, ale vzdělává také frekventanty kvalifikačních kurzů a přednáší na Univerzitách třetího věku, Akademiích třetího věku i pro veřejnost. V rámci odborných témat se zaměřuje na tyto oblasti: 1) komunikace a jednání s klienty, 2) psychohygiena a seberozvoj, 3) senioři, Alzheimerova nemoc, mozek a jeho kognitivní funkce, 4) aktivizační techniky a další specifika v pomáhajících profesích (převážně v sociální sféře).

Kromě lektorování se řadu let zabývá pomoci lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich blízkým a věnuje se prevenci tohoto onemocnění. Od roku 2010 působila v obecně prospěšné společnosti Pamatováček v Olomouci (denní stacionář a poradna pro lidi s Alzheimerovou nemocí a jejich blízké) jako sociální pracovník a poradce, posléze i jako ředitelka společnosti. Stavem paměti se zabývala i v rámci několikaletých výzkumů pro Národní ústav duševního zdraví Praha mapující stav paměti a dalších kognitivních funkcí mozku, v rámci něhož prováděla řadu vyšetření jak u zdravých, tak u nemocných seniorů. V současné době se této oblasti věnuje v rámci spolupráce s Českou alzheimerovskou společností i dalšími profesními subjekty působícími v sociální i zdravotní sféře. Je certifikovanými poradcem pro lidi s demencí a jejich rodiny, certifikovaným poradcem pro testování a měření kognitivních funkcí a certifikovaným trenérem paměti. Kromě lektorských a poradenských aktivit se věnuje i supervizní podpoře v organizacích.

Je dlouhodobě výborně hodnocena nejen po odborné stránce, ale i z hlediska lidského přístupu, ochoty pomoci řešit vzniklé problémy, srozumitelnosti výkladu i osobitého humoru. Je opakovaně označována za oblíbenou lektorku a vyhledávanou poradkyni - možná proto, že nám vždy dokáže ´vnést pozitivní energii do života´ a ukázat naději i cestu...

Lektorované kurzy: