Násilí na klientech sociálních služeb nejen          v kontextu syndromu EAN, a jak je řešit

kurz pro PSS, vedoucí, sociální pracovnice/ky a další pečující

PŘIHLÁŠKY:

momentálně není vypsán další termín

kontaktujte nás a rádi pro vás připravíme kurz na míru

NÁSILÍ NA KLIENTECH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NEJEN V KONTEXTU SYNDROMU EAN, A JAK JE ŘEŠIT (8 HODIN, 1 DEN)

NOVINKA 2023 - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN PRO:

 • pracovníky v sociálních službách
 • sociální pracovníky
 • vedoucí pracovníky a ředitele
 • neformální pečující

Číslo akreditace: A2023/1083-SP/PC/PP/VP

Z obsahu:

 • odborné pojmy (stárnutí, stáří, změny spojené se stářím), charakteristika skupin ohrožených násilím, syndrom EAN,

 • nevhodné zacházení a jeho prevence, 

 • legislativní kontext a možnosti řešení,

 • násilí mimo instituce (v domácím prostředí, ve společnosti),

 • motivace oběti ke změně,

 • komunikace s obětí,

 • analýza konkrétních případů z praxe: domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením,

 • pomáhající organizace, multidisciplinární tým a teorie krizového plánu,

 • tvorba krizového plánu.

Kurz pojednává tematiku nevhodného zacházení se seniory a handicapovanými osobami v kontextu syndromu EAN (násilí na seniorech) a násilí na dalších klientech sociálních služeb. V kurzu budou vysvětleny odborné pojmy (EAN, formy špatného zacházení, rizikové faktory) týkající se zneužívání a psychického či fyzického násilí. Problematika násilí bude vysvětlena z kontextu klientů, služeb i pečujících osob. Probereme rizika dlouhodobého násilí na klientech sociálních služeb a prevenci takového jednání.  
Součástí kurzu je představení legislativy řešení násilí a kontakty na pomáhající organizace. Na příkladech z domova pro seniory v Ostravě, násilné smrti uživatelky z Jindřichova Hradce či jiných budeme hledat konkrétní opatření a způsoby řešení a prevence, a to na úrovni celé organizace (poskytovatele) sociální služby. 

Rovněž pojednáme případy zneužívání ze strany pečujících osob v domácí péči. Naučíme se rozvíjet komunikaci a kontakt s klientem tak, abychom jej dokázali motivovat k řešení násilí. Vytvoříme pro tyto situace krizový plán, tj. soubor konkrétních opatření a postupů. V kurzu bude též dostatečný prostor pro sdílení, dotazy a diskuzi. 

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Čím je kurz jedinečný?

V kurzu rozvinete své kompetence účinně komunikovat, umět navázat kontakt a motivovat oběť k překonávání překážek s oběťmi násilí. Budete se orientovat v možnostech řešení a plánování dalšího postupu. Poznáte legislativní podporu pro situace násilí, rozeznáte rizikové faktory. V rámci pomoci klientům budete umět vést situaci ke změně a být oběti nápomocen v soběstačnosti, pochopení situace. Naučíte se motivovat oběť násilí ke spolupráci a změně s respektem na její práva a důstojnost. 

Zároveň Vás zkompetentníme k hodnocení práce organizace a navržení změn tak, aby vedly k důstojnému zacházení s klienty sociální služby. Naučíte se vést diskuze na toto téma, pracovat v širším týmu a podílet se na zachování či zdokonalování kvality sociální práce.

Více o lektorce ZDE.

Účastníci říkají:

Buďte první, kdo dá zpětnou vazbu! 

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 1690,-Kč vč. DPH.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.