Aktivizace lidí s potížemi v kognitivní oblasti - zaměření na kognitivní trénink

kurz pro PSS, vedoucí, sociální pracovnice/ky i další pečující

PŘIHLASTE SE ZDE NA TERMÍN:

úterý 21.5.2024 ON-LINE

pro další termíny nás kontaktujte

AKTIVIZACE LIDÍ S POTÍŽEMI V KOGNITIVNÍ OBLASTI - ZAMĚŘENÍ NA KOGNITIVNÍ TRÉNINK (8 HODIN, 1 DEN)

NOVINKA - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN PRO:

 • pracovníky v sociálních službách
 • sociální pracovníky
 • vedoucí pracovníky a ředitele
 • neformální pečující
 • vhodný pro pracovníky pobytových, ambulantních i terénních služeb, kde pracujete se seniory či klienty s potížemi v kognitivní oblasti, a laické pečující

Číslo akreditace: A2023/0659-SP/PC/PP/VP

Z obsahu:

 • objasnění pojmů "potíže v kognitivní oblasti", "normální kognitivní pokles", mírná kognitivní porucha, demence

 • kognitivní trénink

 • diagnostika - v čem spočívá, význam včasné a správné diagnostiky, výstupy z testů paměti

 • seznámení s technikami a pomůckami, techniky práce

 • pozornost, paměť, jazyk a slovní zásoba

 • perceptuálně motorické funkce, exekutivní funkce

 • sociální kognice

 • tipy pro aktivizaci, motivace klientů

 • praktické tipy

 • a další témata

Kurz Vás seznámí s možnostmi práce s klienty, kteří pociťují kognitivní potíže na různých úrovních (od "normálního kognitivního poklesu" souvisejícího s vyšším věkem, přes mírnou kognitivní poruchu až po onemocnění demencí). 

Naučí Vás, jak pracovat s klienty v oblasti kognitivního tréninku; pochopíte smysl a účel včasné diagnostiky, jak pro využití pomůcek, tak i pro vyšší kvalitu života klienta. Praktická část se zaměří na konkrétní techniky a pomůcky pro kognitivní trénink, tj. zejména na pozornost, paměť, jazyk a slovní zásobu, dále pak perceptuálně motorické funkce, exekutivní funkce a sociální kognici. Účastníci se naučí pracovat s pomůckami vyvinutými přímo specialisty pro trénink kognitivních funkcí (různé úrovně schopností) a využívat i pomůcky, které jsou běžné dostupné (v domácnostech či v zařízeních sociálních služeb). 

Dostanete konkrétní praktické tipy, kterými budete moci přizpůsobit jednotlivé techniky na míru klientovi dle jeho aktuálních kognitivních schopností, a odnesete si poznatky týkající se zásad aktivizace a účinné motivace k aktivizaci. 

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Čím je kurz jedinečný?

V kurzu porozumíte různým úrovním kognitivních potíží vašich klientů a jejich projevům, které je od sebe rozlišují. Uvědomíte si důležitost včasné a správně provedené diagnostiky a dokážete využít výsledky ke stanovení kognitivního tréninku se zaměřením na konkrétní oblasti kognitivních funkcí (pozornost, paměť, jazyk a slovní zásoba, perceptuálně motorické funkce, exekutivní funkce a sociální kognice). 

Získáte přehled o konkrétních technikách a pomůckách, které lze k aktivizaci klientů použít, a dokážete modifikovat způsob aktivizace na míru klientovi - dle jeho aktuálního stavu i úrovně schopností. 

Seznámíte se s jednotlivými pomůckami a možnostmi dotování jejich pořízení a dozvíte se, jak motivovat a stimulovat klienty k aktivitě. 

Více o lektorce ZDE.

Účastníci říkají:

Buďte první, kdo dá zpětnou vazbu! 

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 1690,-Kč vč. DPH.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.