DVPP

další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro školy a školská zařízení, na základě udělené akreditace MŠMT dle § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (není-li řečeno jinak)