DVPP

další vzdělávání pedagogických pracovníků (pro školy a školská zařízení)

Nabízím Vám další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), a to na základě udělené akreditace MŠMT dle § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.