Základy první pomoci

PRO ŠKOLY SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ SITUACE OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ PŘI POBYTU VE TŘÍDĚ A V PŘÍRODĚ

NOVINKA 2024 - NOVÝ KURZ

KDY: KURZ ORGANIZUJEME NA VYŽÁDÁNÍ

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI (6x45min)

URČENO PRO:

 • pracovníky škol
 • školy a žáky se zaměřením na řešení specifických situací ohrožujících zdraví a život při pobytu ve třídě i v přírodě - s ohledem na zajištění ochrany všech zúčastněných (např. úpal, úžeh, tonutí....)

KAPACITA:

 • 20 učitelů, popř. max 35 žáků vč. pedagogického doprovodu

Teoretický základ a nácvik:

 • resuscitace (s využitím KPR figuríny)
 • polohy a manipulace se zraněným
 • postup při dušení, Heimlichův manévr
 • řešení zhoršení stavu chronicky nemocných (epileptický záchvat, astmatický záchvat, diabetické komplikace...)
 • pomoc při úrazech a krvácení
 • vyproštění osob z auta, chování na silnici při nehodě obecně
 • komunikace se zraněným a okolím
 • komunikace při volání tísňové linky
 • legislativní rámec - ochrana pedagogických pracovníků
 • kontrola lékárniček
 • prostor pro dotazy, rozbor již řešených situací

Bc. Jana Musilová

Většinu svého profesního života se pohybuji v oblasti sociální práce a zdravotnictví. Setkala jsem se z různými skupinami klientů - děti školního věku, mládež, jedinci s poruchami chování, senioři či lidé se zdravotním postižením. Propojení obou oborů při péči o klienta je samozřejmostí a zkušenost mne naučila, jak moc je k užitku mít znalosti z obou z nich. A také spoléhat na zdravý rozum.

Mám vystudovaný bakalářský obor sociální politika a sociální práce na UJEP Ústí v Ústí nad Labem, absolvovala jsem studium speciální pedagogiky na VŠERS v Českých Budějovicích. Později jsem si doplnila zdravotnické vzdělání a v rámci sebevzdělávání absolvuji pravidelně různé kurzy. Z poslední doby bych zmínila např. několik skvělých dní ve Fakultní vojenské nemocnici v Praze v rámci kurzu rehabilitačního ošetřování.

První pomoc je jedním z nejfrekventovanějších témat, které nás provází už od dětství. Mohu-li nabídnout něco navíc, tak je to více než 20 let zkušeností s různými situacemi ohrožení zdraví klienta, které jsem ve složitém světě sociální práce zažila.

V rámci kurzu je mým cílem strávení pohodového a plodného dne a jako bonus zjištění, že principy první pomoci máme všichni zažité a v krizových momentech se sami na sebe můžeme spolehnout.

Mgr. Kateřina Soukupová

Celý můj profesní život je věnovaný péči o člověka od jeho narození až po poslední úseky života. S chutí pečovat o druhé jsem se narodila, a proto má první volba byla pracovat jako dětská sestra. Praxi jsem pak absolvovala v Praze v Motole na chirurgickém dětském oddělení, v kojeneckém ústavu a v jeslích. Dalších 10 let jsem pak děti vyměnila za dospělé a pracovala jako zdravotní sestra pro Vězeňskou službu ČR.

Absolvovala jsem studium ošetřovatelské péče o dospělé v Brně, ošetřovatelský management na UJEP v Ústí nad Labem a magisterský obor ošetřovatelství na vysoké škole sv. Alžběty v Bratislavě. Na Jihočeské univerzitě jsem si pak doplnila program celoživotního vzdělávání DPS - učitelé. Během svého profesního života jsem pak prošla řadou seminářů a kurzů z oblasti sociální, zdravotnické i pedagogické a pracovala jako vyučující na SZŠ, ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením nebo též vrchní sestra v domovech se zvláštním režimem a pro seniory. Nyní pracuji jako celoorganizační garant kvality a metodik v organizaci poskytující sociální služby převážně seniorům.

Jedinečnost mých kurzů spočívá v autentičnosti předávaného. Sděluji prožité, zažité a skutečné situace ze života. Považuji to za nejlepší cestu. Jsem lektor, který prošel mnohými profesemi a mnohými pracovišti. Za 40 let mé praxe jsem načerpala řadu zkušeností a o vše, co jsem získala, se s vámi ráda podělím.

Čím je kurz jedinečný?

Možnost si věci zkoušet.

S využitím KPR figuríny.

Účastníci říkají:

 • nových informací bylo víc než jsem očekávala a po celou dobu výuky jsem necítila "mrtvé místo", děkuji
 • vím jak postupovat v krizových situacích, ke kterým může dojít při práci pečovatelky
 • osvěžila jsem si první pomoc, naučila jsem se, jak efektivně poskytnout pomoc při dušení klientovi s RS
 • chtěla bych to zažít ve skutečnosti, abych mohla člověka zachránit nebo mu mohla pomoci
 • líbilo se mi poskytování první pomoci i motorkáři
 • praktické informace pro práci i soukromí
 • už vím, že spousta věcí už je jinak než se dřív učilo
 • velmi poučné, chvílemi odlehčené 
 • celý kurz byl velice přínosný
 • mnohokrát děkujeme paní lektorce za její energii, lidskost a srozumitelnost výkladu

Předpoklady

Určeno pro všechny pedagogy ZŠ a SŠ a pro žáky druhého stupně a žáky SŠ, a to ve dvou variantách: buď jen pro učitele anebo v kombinaci učitelé a žáci, popř jakkoliv podle dohody.

Cena

15 000,-Kč vč. DPH (v ceně doprava lektora) 

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu či po něm.

Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.