Jana Musilová

lektorka sociálních služeb a firemního vzdělávání

Bc. Jana Musilová

Většinu svého profesního života se pohybuji v oblasti sociální práce a zdravotnictví. Setkala jsem se z různými skupinami klientů - děti předškolního věku, senioři, jedinci s poruchami chování, lidé se zdravotním postižením. Propojení obou oborů při péči o klienta je samozřejmostí a zkušenost mne naučila, jak moc je k užitku mít znalosti z obou z nich. A také spoléhat na zdravý rozum.

Mám vystudovaný bakalářský obor sociální politika a sociální práce na UJEP Ústí v Ústí nad Labem, absolvovala jsem studium speciální pedagogiky na VŠERS v Českých Budějovicích. Později jsem si doplnila zdravotnické vzdělání a v rámci sebevzdělávání absolvuji pravidelně různé kurzy. Z poslední doby bych zmínila např. několik skvělých dní ve Fakultní vojenské nemocnici v Praze v rámci kurzu rehabilitačního ošetřování.

První pomoc je jedním z nejfrekventovanějších témat, které nás provází už od dětství. Mohu-li nabídnout něco navíc, tak je to 18 let zkušeností s různými situacemi ohrožení zdraví klienta, které jsem ve složitém světě sociální práce zažila. 

V rámci kurzu je mým cílem strávení pohodového a plodného dne a jako bonus zjištění, že principy první pomoci máme všichni zažité a v krizových momentech se sami na sebe můžeme spolehnout.

Lektorované kurzy: