Kateřina Soukupová

lektorka pro sociální služby

Mgr. Kateřina Soukupová

Celý můj profesní život je věnovaný péči o člověka od jeho narození až po poslední úseky života. S chutí pečovat o druhé jsem se narodila, a proto má první volba byla pracovat jako dětská sestra. Praxi jsem pak absolvovala v Praze v Motole na chirurgickém dětském oddělení, v kojeneckém ústavu a v jeslích. Dalších 10 let jsem pak děti vyměnila za dospělé a pracovala jako zdravotní sestra pro Vězeňskou službu ČR.

Absolvovala jsem studium ošetřovatelské péče o dospělé v Brně, ošetřovatelský management na UJEP v Ústí nad Labem a magisterský obor ošetřovatelství na vysoké škole sv. Alžběty v Bratislavě. Na Jihočeské univerzitě jsem si pak doplnila program celoživotního vzdělávání DPS - učitelé. Během svého profesního života jsem pak prošla řadou seminářů a kurzů z oblasti sociální, zdravotnické i pedagogické a pracovala jako vyučující na SZŠ, ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením nebo též vrchní sestra v domovech se zvláštním režimem a pro seniory. Nyní pracuji jako celoorganizační garant kvality a metodik v organizaci poskytující sociální služby převážně seniorům.

Jedinečnost mých kurzů spočívá v autentičnosti předávaného. Sděluji prožité, zažité a skutečné situace ze života. Považuji to za nejlepší cestu. Jsem lektor, který prošel mnohými profesemi a mnohými pracovišti. Za 40 let mé praxe jsem načerpala řadu zkušeností a o vše, co jsem získala, se s vámi ráda podělím.

Lektorované kurzy: