Příprava školy na inspekční činnost

pro vedoucí pracovníky a učitele, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, vychovatele a pedagogy volného času

PŘÍPRAVA ŠKOLY NA INSPEKČNÍ ČINNOST (8 HODIN, 1 DEN)

URČENO PRO: 

 • vedoucí pracovníky a učitele MŠ, ZŠ, SŠ

 • asistenty pedagoga

 • speciální pedagogy

 • vychovatele školních družin a klubů

 • pedagogy volného času

Kurz je akreditován MŠMT dle § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Z obsahu:

 • činnost České školní inspekce, pravomoci a přehled vyžadované dokumentace, plán úkolů na daný školní rok
 • metodika národního rámce kvality, autoevaluace, kritéria kvalitní školy
 • kritéria hodnocení vzdělávání a výsledků na daný školní rok
 • metody a postupy pro hodnocení kvality a efektivity
 • nástroje rozvoje klíčových gramotností (matematická, čtenářská, informační, jazyková, přírodovědná, sociální), využití dotazníků
 • hlediska dobré výuky
 • hospitační záznamy pro předškolní, základní a střední vzdělávání
 • doporučení České školní inspekce; jak se vyvarovat sankcí
 • zodpovězení dotazů

  Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

  Vyberte si Váš termín a místo

  Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.