Příprava na školní inspekci

pro vedoucí pracovníky a učitele, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, vychovatele a pedagogy volného času

PŘIHLÁŠKY:

klikněte zde: pondělí 29. dubna 2024 - online

Pro další termíny nás kontaktujte

PŘÍPRAVA NA ŠKOLNÍ INSPEKCI (8 HODIN, 1 DEN)

varianta webinář i prezenčně

URČENO PRO: 

 • vedoucí pracovníky a učitele MŠ, ZŠ, SŠ

 • asistenty pedagoga

 • speciální pedagogy

 • vychovatele školních družin a klubů

 • pedagogy volného času

Kurz je akreditován MŠMT dle § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Z obsahu:

 • činnost České školní inspekce, pravomoci a přehled vyžadované dokumentace, plán úkolů na daný školní rok
 • metodika národního rámce kvality, autoevaluace, kritéria kvalitní školy
 • kritéria hodnocení vzdělávání a výsledků na daný školní rok
 • metody a postupy pro hodnocení kvality a efektivity
 • nástroje rozvoje klíčových gramotností (matematická, čtenářská, informační, jazyková, přírodovědná, sociální), využití dotazníků
 • hlediska dobré výuky
 • hospitační záznamy pro předškolní, základní a střední vzdělávání
 • doporučení České školní inspekce; jak se vyvarovat sankcí
 • zodpovězení dotazů

  Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

  Čím je kurz jedinečný?

  Kurz reaguje na aktuální požadavky České školní inspekce. Jeho cílem je poskytnout informace o druzích, rozsahu a způsobu provádění inspekční činnosti, které jim usnadní přípravu na nadcházející kontrolu. Účastníci získají ucelený přehled o průběhu inspekční činnosti, seznámí se se všemi požadavky a náležitostmi na úrovni třídy i na úrovni školy jako organizace, o právech a povinnostech školy a inspektorů, o tom, na co se v daném školním roce konkrétně zaměřit. Nedílnou součástí je stručný přehled požadavků České školní inspekce v tomto školním roce a náležitosti vedení povinné školní dokumentace.

  Kurz bude realizován interaktivní formou, v rámci které lektorka představí poznatky z praxe, využije diskuse, řešení modelových situací, práci s textem a aktivizující metody, popř. brainstorming.

  Účastníci říkají:

  Líbil se mi celkový náhled na problematiku povinných dokumentů školy a spoustu rad z praxe.

  Kurz mi pomohl orientovat se v množství potřebných dokumentů.

  Inspirací pro mne byly nové metody - běhací diktát, třída plná učitelů, aj. a doporučená literatura.

  Kurz byl poučný a velmi obsáhlý.

  Předpoklady

  Kurz je vhodný pro všechny uvedené skupiny a nevyžaduje bližší znalosti.

  Cena

  Cena 2050,-Kč vč. DPH.
  V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (nejde-li o online kurz) a obsáhlé studijní materiály.

  Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.

  Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.