Ještě lépe česky psát, mluvit i prezentovat

pro všechny pracovníky školy i administrativy a další zájemce z řad sociálních služeb, státní správy i veřejnosti

PŘIHLÁŠKY:

kurz je realizován na vyžádání, pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás

JEŠTĚ LÉPE ČESKY PSÁT, MLUVIT I PREZENTOVAT (8 HODIN, 1 DEN)

URČENO PRO: 

 • vedoucí pedagogičtí pracovníci 
 • asistenti pedagoga
 • speciální pedagogové
 • učitele všech předmětů na školách všech stupňů,
 • vychovatelé školních družin, školních klubů
 • pedagogové volného času
 • administrativní pracovníci

 • správci školních webů

 • a pracovníky sociálních služeb a státní správy (pro tyto skupiny však není akreditováno!)

Kurz je akreditován MŠMT dle § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

POZOR: Kurz není akreditován pro pracovníky sociálních služeb a státní správy, avšak lze jej maximálně doporučit :-)

 • Nejste češtináři, a přece Vám záleží na tom, abyste vedli děti či studenty ke korektnímu a kultivovanému vyjadřování?
 • Neustále vytváříte a upravujete nějaké texty (pedagogické, koncepční, evaluační, finanční a jiné dokumenty, úřední žádosti, informace pro veřejnost, všelijaká oznámení, pozvánky, pokyny, příspěvky na web, spousty důležitých pracovních e-mailů, ...): 
 • Musíte promlouvat při nejrůznějších oficiálních příležitostech?

Pokud jste si aspoň jednou odpověděli ANO, pak je tenhle kurz právě pro Vás!

Jistě jste prošli důkladnou jazykovou a slohovou (komunikační) výchovou v rámci svého vlastního školního vzdělávání, a tak Vás nikdo nemusí učit žádné základy. Kurz je o dalším zdokonalení v těchto oblastech: 

 • současná čeština pro psaní i mluvení,
 • kultura písemného vyjadřování,
 • kultura ústního vyjadřování,
 • prezentace s využití programu Powerpoint.

Kurz vám nabídne co nejvíc reálných ukázek a praktických cvičení a jen nejnutnější minimum teoretických poznatků. K výkladu vybraných jevů a k zadávání aktivit poslouží nejen sdílená prezentace, ale také handouty (pracovní listy), které obdržíte předem, abyste si je mohli vytisknout. Handouty Vás osvobodí od neužitečného psaní a pomůžou Vám soustředit maximum času, pozornosti a energie na vlastní náplň kurzu. 

Kurz nabízí především zdokonalení v současné češtině, a to jak psané, tak mluvené, objasnění příčin a nejčastějších chyb a praktické procvičování probíraných jazykových jevů. Kromě češtiny jako takové ale dojde i na nejdůležitější stylistické dovednosti, na základy typografické kultury a také na doporučení, jak zvládnout delší mluvený projev a jak co nejefektivněji používat prezentační software (Powerpoint). 

Lektorem je dlouholetý pedagog se zkušenostmi také např. z rozhlasového vysílání, pan Mgr. Zdeněk Rakušan, Ph.D.


  Kurz lze uspořádat ve vaší škole nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

  Čím je kurz jedinečný?

  Absolvent kurzu:

  • spolehlivě ovládá vybrané jazykové prostředky, jichž se mnohdy užívá chybně či nevhodně nebo jimž se mnozí z nejistoty raději vyhýbají

  • vytváří plně srozumitelný psaný text, který odpovídá svému účelu a vyhovuje jazykovým i základním typografickým normám

  • užívá korektní mluvenou češtinu

  • připravuje a realizuje sice nenáročné, ale po všech stránkách kvalitní prezentace pomocí programu Powerpoint.

  Praktický význam uvedených výstupů - absolvent:

  • Svým vlastním korektním a kultivovaným vyjadřováním (ústním i písemným) žákům ukazuje, že jde o společensky i prakticky důležitou stránku komunikace a sebeprezentace.
  • Představuje vzor, od něhož se žáci učí spontánní nápodobou.
  • Je kompetentní k tomu, aby i aktivně ovlivňoval úroveň jejich vyjadřování (umožňoval jim učení korigovanou praxí) a při vhodných příležitostech, jako jsou aktuality, referáty, výstupy z projektů apod., formoval také jejich prezentační dovednosti.
  • Tím, že sám používá korektní a kultivovanou češtinu, přispívá k dobrému obrazu školy (i sebe sama) v očích rodičů svých žáků, zájemců o studium, široké veřejnosti, zřizovatele školy, jejích mecenášů, partnerských organizací, školní inspekce apod.
  • Svým korektním vyjadřováním předchází nepřesným, nejednoznačným, zavádějícím či nejasným formulacím, které by mohly vést k nedorozuměním, sporům apod.

  Předpoklady

  Kurz je vhodný pro všechny uvedené skupiny a nevyžaduje bližší znalosti.

  Cena

  Cena 1590,-Kč vč. DPH.
  V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (nejde-li o online kurz) a studijní materiály (handouty).

  Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.

  Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.