Slovní hodnocení

pro vedoucí pracovníky a učitele, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, vychovatele a pedagogy volného času

PŘIHLÁŠKY:

KURZ REALIZUJEME POUZE NA VYŽÁDÁNÍ V ONLINE FORMĚ ČI PREZENČNĚ

pro další termíny nás kontaktujte

SLOVNÍ HODNOCENÍ (8 HODIN, 1 DEN)

URČENO PRO: 

 • vedoucí pracovníci středních a základních škol
 • vedoucí pracovníci mateřských škol
 • asistenti pedagoga
 • speciální pedagogové
 • učitelé všech předmětů 1. a 2. stupně ZŠ, MŠ a SŠ
 • vychovatelé školních družin, školních klubů
 • pedagogové volného času

Kurz je akreditován MŠMT dle § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Zajímá vás, jak žáky hodnotit slovně, a to nejen sumativně na konci určitého časového úseku? Pracovali byste rádi se slovní zpětnou vazbou průběžně, aby žákům pomáhala při dalším učení a s vaší pomocí se posouval každý dle svých maximálních možností?

Praktický kurz se zaměří na různé formy a metody hodnocení žáků a jejich pozitivní dopad na práci žáků, především na jejich motivaci.

Cílem kurzu je zvýšit kompetence pedagogů v používání různých forem hodnocení s důrazem na vytváření funkčního slovního hodnocení. Seznámíte se současnými pedagogickými teoriemi hodnocení a klasifikace žáků.

Z obsahu:

 • Cíle a hodnocení žáků v praxi účastníků
 • Klasifikace a slovní hodnocení
 • Co je slovní hodnocení?
 • Co předchází samotnému psaní?
 • Jaká jsou rizika a přednosti slovního hodnocení?
 • Identifikace formativních prvků hodnocení
 • Formativní přístup k učení v kontextu současné školy
 • Seznámení s konceptem map učebního pokroku pro vybrané vzdělávací oblasti
 • Využití map učebního pokroku pro poskytování průběžné zpětné vazby a sledování individuálního pokroku
 • Praktické ukázky slovního hodnocení

  Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

  Čím je kurz jedinečný?

  Kurz bude realizován interaktivní formou, v rámci které lektorka představí poznatky z praxe, využije diskuse, řešení modelových situací a další formy lektorování jako jsou rozhovor, práce s textem, aktivizující metody (heuristické metody a řešení problémů, didaktické hry, situační a inscenační metody), dále skupinová, diferencovaná či samostatná práce, popř. brainstorming.

  Předpoklady

  Kurz je vhodný pro všechny uvedené skupiny a nevyžaduje bližší znalosti.

  Cena

  Cena 1790,-Kč vč. DPH.
  V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (nejde-li o online kurz) a studijní materiály.

  Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.

  Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.