Jak prohloubit vztah k sobě i druhým lidem pomocí principů nenásilné komunikace

určeno pro širokou veřejnost, pracovní týmy i jednotlivce, firmy, obce, organizace

JAK PROHLOUBIT VZTAH K SOBĚ I DRUHÝM LIDEM POMOCÍ PRINCIPŮ NENÁSILNÉ KOMUNIKACE - OCHUTNÁVKA TÉMATU

(4 x 45 min)

NOVINKA 2023 - OCHUTNÁVKA INSPIROVÁNA NAŠIMI KURZY: 

Pokud Vás naše ochutnávka zaujme, přihlaste se na uvedené kurzy výše.

KURZ JE PRO VÁS, JESTLIŽE:

 • zažíváte hádky, nedorozumění, nebo si ve vztazích držíte odstup,
 • jste frustrovaní, protože nedokážete překonat rozdíly mezi vámi a ostatními,
 • soustředíte se hlavně na to, jak se cítí ostatní a nestaráte se o své vlastní potřeby, což vás může vyčerpávat.

V kurzu se naučíte, jak:

 • rozpoznávat své vlastní potřeby a emoce skrze napojení se na sebe,
 • empaticky naslouchat druhým bez souzení a skákání do řeči,
 • důležité ingredience, které ve vztazích vytváří důvěru a prostor pro opravdové spojení,
 • uvědomovat si, s jakým záměrem komunikuji.

Kurz zahrnuje výklad, praktická cvičení, práci ve dvojici a sdílení zkušeností.

Cílem nenásilné komunikace je vytvořit atmosféru vzájemného respektu a porozumění, která umožňuje nalézt řešení situace a prohloubit vzájemný vztah.

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech. 

Kurz se koná ve čtvrtek 14. září 2023, online, čas 15:00-18:15 - PŘIHLASTE SE! 

Co Vám kurz přinese?

 • poznání, jak se o sebe ve svých vztazích postarat, nezávisle na tom, co druhá osoba dělá nebo říká,
 • hlubší spojení se sebou i s druhými,
 • větší sebedůvěru a sebejistotu v komunikaci s druhými.

Kurz je určen pro:

 • každého, kdo se chce zlepšit ve své komunikaci s ostatními lidmi a vytvářet harmonické vztahy,
 • toho, kdo chce lépe porozumět sobě, druhým i vzájemným interakcím.

Autorem Nenásilné komunikace (NVC – non-violent communication) je americký psycholog, mediátor a učitel Marshall Rosenberg, žák Carla Rogerse. Jeho metoda podporuje partnerství, pomáhá řešit konflikty ve vztazích, v komunitách i na mezinárodní úrovni. Ukazuje, jak si udržet vědomí vlastní síly, a přitom zůstat vnímavou lidskou bytostí.

Lektoruje: 

Bc. Dagmar Hradská, lektorka a praktik nenásilné komunikace. 

Tématem komunikace se zabývá od r. 2010, kdy pracovala jako lektorka v Centru celoživotního vzdělávání. Přibližně v té době se setkala s konceptem nenásilné komunikace, které se intenzivně věnuje od roku 2020.

Prošla řadou kurzů a tréninků (Úvod do nenásilné komunikace, Praxe nenásilné komunikace, Trénink nenásilné komunikace, 4 kroky k sobě, výcvik Mediace pro život) v rozsahu cca 200 hodin.

V současné době se věnuje vlastní lektorské praxi a spolupracuje se spolkem 4 UŠI, kde funguje jako asistentka ve výcviku Mediace pro život a jako asistentka v podpoře rodin, párů a organizací v obnovování důvěry a (znovu)navazování spojení, které vede k lepšímu porozumění a vzájemnému respektu.

Ve své práci propojuje poznání z psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze, práci s tělem, emocemi, myslí a nenásilnou komunikaci.

Časový rozsah: 4x45 minut.

Cena: 440,-Kč