Nenásilná komunikace podle Rosenberga (NVC)

určeno pro širokou veřejnost, pracovní týmy i jednotlivce, firmy, obce, organizace

PŘIHLÁŠKY:

NENÍ-LI VYPSÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN, KONTAKTUJTE MNE

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE PODLE ROSENBERGA (NVC), 8 x 45 min)

NOVINKA 2023 - NOVÝ KURZ! (online i prezenčně)

KURZ JE URČEN PRO TY, KTEŘÍ:

  • si chtějí s respektem k druhému umět poradit s odmítnutím, nesouhlasem, odporem, a chtějí pochopit, co hlubšího je za tím,

  • se chtějí naučit říkat si o to, co potřebují způsobem, který druzí uslyší,

  • chtějí být pro druhé jasní a srozumitelní a naučit se tak chápat i druhé,

  • se chtějí domluvit i v obtížných situacích,

  • potřebují nástroj, kterým mohou aktivně ovlivňovat a utvářet vstřícné mezilidské vztahy.

V kurzu se naučíte, jak:

  • v jednoduchých čtyřech krocích efektivně komunikovat s kolegy i zákazníky, dětmi i členy rodiny, 
  • jasně formulovat své prosby (směřující ke vzájemně uspokojivým řešením),
  • odhalit to podstatné za sdělením druhého,
  • rozpoznat pasti, do kterých v komunikaci padáme,
  • pracovat s "NE" - odmítnutím, nespoluprací, popíráním apod.

Kurz zahrnuje praktická cvičení, hraní rolí, samostatnou práci, práci ve dvojici i menších skupinkách a individuální zpětnou vazbu, která pomůže účastníkům zlepšit své komunikační dovednosti a zvýšit produktivitu a spokojenost v práci.

Cílem nenásilné komunikace je vytvořit atmosféru vzájemného respektu a porozumění, která umožňuje nalézt řešení situace a prohloubit vzájemný vztah.

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech. 

Autorem Nenásilné komunikace (NVC – non-violent communication) je americký psycholog, mediátor a učitel Marshall Rosenberg, žák Carla Rogerse. Jeho metoda podporuje partnerství, pomáhá řešit konflikty ve vztazích, v komunitách i na mezinárodní úrovni. Ukazuje, jak si udržet vědomí vlastní síly, a přitom zůstat vnímavou lidskou bytostí.

Lektoruje: 

Bc. Dagmar Hradská, lektorka a praktik nenásilné komunikace. 

Tématem komunikace se zabývá od r. 2010, kdy pracovala jako lektorka v Centru celoživotního vzdělávání. Přibližně v té době se setkala s konceptem nenásilné komunikace, které se intenzivně věnuje od roku 2020.

Prošla řadou kurzů a tréninků (Úvod do nenásilné komunikace, Praxe nenásilné komunikace, Trénink nenásilné komunikace, 4 kroky k sobě, výcvik Mediace pro život) v rozsahu cca 200 hodin.

V současné době se věnuje vlastní lektorské praxi a spolupracuje se spolkem 4 UŠI, kde funguje jako asistentka ve výcviku Mediace pro život a jako asistentka v podpoře rodin, párů a organizací v obnovování důvěry a (znovu)navazování spojení, které vede k lepšímu porozumění a vzájemnému respektu.

Ve své práci propojuje poznání z psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze, práci s tělem, emocemi, myslí a nenásilnou komunikaci.

Časový rozsah: 8x45 minut, tj. 9:00 – 16:00

Maximální kapacita je 16 osob.

Cena 1.690,-Kč.