Zdeněk Rakušan

lektor kurzů pro školy a veřejnost

Mgr. Zdeněk Rakušan, Ph.D.

Původním povoláním jsem učitel fyziky a základů společenských věd, později jsem si rozšířil aprobaci o hudební výchovu a ještě později o češtinu. Fyziku, společenské vědy a hudební výchovu jsem také celkem patnáct let vyučoval na různých typech a stupních škol. S češtinou mám ale jiné úmysly: na jaře 2022 jsem si zkusil učit česky cizince a rozhodně chci v této práci pokračovat a zároveň mě zajímá zdokonalování rodilých mluvčích v korektním užívání češtiny slovem i písmem.

Spisovná čeština je vlastně i pro nás Čechy tak trochu cizí jazyk. V situacích, které ji vyloženě nevyžadují, se většinou vyjadřujeme jinak - obecněčesky, místním nářečím apod. -, a čím méně jsme nuceni psát a mluvit spisovně, tím méně máme tento "cizí jazyk" zažitý. A protože já jsem příležitosti k užívání "vysoké" češtiny se zálibou vyhledával, dostalo se mi jich vrchovatě, od provázení na zámku přes učitelství, rozmanité lektorování a živé moderování až po služby u mikrofonu Českého rozhlasu. Nemluvě o tom, že během svého celkem patnáctiletého vysokoškolského studia jsem popsal jistě víc normostran, než by mělo Jiráskovo Temno, a v každém pracovním týmu, jehož členem se stanu, mi spontánně připadne role autora či korektora oficiálních textů.

Nejsem tedy ani jazykovědec, ani zkušený školský češtinář, snad se ale mohu pokládat za prověřeného profesionálního uživatele korektní mluvené i psané češtiny a zároveň za zběhlého praktika v oblasti vzdělávání - a rád bych se s Vámi o své zkušenosti podělil.

Lektorované kurzy: