Marie Mikulajská

lektorka kurzů pro sociální služby

Marie Mikulajská, DiS.

Studovala jsem obor sociální práce na Vyšší odborné škole v Brně, profesí jsem sociální pracovník. Zkušenosti mám z práce se žáky a studenty s výukovými a výchovnými potížemi a s lidmi s mentálním a chronickým duševním onemocněním či postižením. Pracovala jsem 6 let v pedagogicko-psychologické poradně, nyní pracuji v Charitě.

Lektorské a prezentační dovednosti jsem si upevnila absolvováním kurzu lektor dalšího vzdělávání. Tuto etapu vzdělávání jsem zakončila závěrečnou zkouškou NSK (národní soustava kvalifikací), kód: 75-001-T. Mým cílem je, aby kurzy byly pro Vás praktické a byly především místem pro sdílení zkušeností z Vaší praxe.

Kurzy, ke kterým mám udělenou akreditaci MPSV, čerpají jak z vlastních zkušeností z osobního života, tak také z pracovního prostředí. Jedinečnost těchto kurzů je v jejich provázanosti s každodenní praxí - práce s klienty, spolupracovníky a nadřízenými pracovníky v sociální službě. V kurzech uvádím reálné příklady z praxe a nabízím možné způsoby jejich řešení. V souvislosti s tématy kurzů, které vedu, Vám mohu nabídnout osobní i profesní zkušenosti v oblasti vymezování hranic v mezilidských vztazích a praktické zkušenosti z praxe s uspořádáním pracovních úkolů a práce s časem.

Lektorované kurzy: