Time management v sociálních službách aneb umět si plánovat čas

kurz pro sociální a vedoucí pracovníky a pracovníky v sociálních službách

TIME MANAGEMENT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ANEB UMĚT SI PLÁNOVAT ČAS (8 HODIN, 1 DEN)

NOVINKA - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN PRO:

  • sociální pracovníky
  • pracovnice v sociálních službách
  • vedoucí pracovníky a ředitele

Číslo akreditace: A2020/0583-SP/PC/VP

Z obsahu:

  • efektivita času a priority
  • inventura činností
  • plánování úkolů
  • odhalení chybných postupů při práci s časem
  • delegování

V kurzu získáte poznatky, jak efektivně pracovat s časem a plánovat pracovní úkoly při vaší práci. Získáte teoretické znalosti Time managementu, určování priorit a plánování úkolů, cíle, rizika a zdroje v Time managementu. Osvojíte si tyto dovednosti jako zmapovat kolik času věnujete jednotlivým pracovním úkolům (inventura času), rozpoznat chybné postupy při práci s časem a umět vhodným způsobem delegovat úkoly.

Kurz nabízí mnoho praktických příkladů inspirovaných praxí při práci s časem. Čerpá z každodenní práce a praxe v sociální práci při plánování úkolů, určování priorit v plnění úkolů, delegování práce atd.