Ivana Chramostová

lektorka pro školy a školská zařízení

Mgr. Ivana Chramostová, Ph.D., MBA

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Ostravské Univerzity, obor pedagogika a psychologie a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Po praxi vychovatelky školní družiny a školního klubu jsem pracovala jako učitelka 1. i 2. stupně základní školy. Později jsem absolvovala studium Executive MBA na CEMI MBA Studies Praha a doktorantské studium, obor pedagogika, na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclavi.

Mám zkušenosti jako inspektorka České školní inspekce a dvanáctiletou praxi jako ředitelka malotřídní i úplné základní školy. Také jsem pracovala jako hodnotitelka a zpravodajka projektů OPVK a OP VVV, lektorka dalšího vzdělávání a publikovala jsem několik učebnic pro základní školy. Vedu kurzy zaměřené na čtenářské a matematické gramotnosti, osobnostně sociální rozvoj pedagogů a sociálně emoční učení. Mezi má oblíbená témata patří příprava školy na inspekční činnost a zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů.

Při vedení kurzů dávám velký prostor účastníkům k vyjádření jejich názorů a potřeb. Preferuji individuální přístup, přátelskou pracovní atmosféru s přiměřenou mírou humoru a vysokou koncentrací na výkon. Těším se na setkání na některém z mých kurzů.

Lektorované kurzy: