Jitka Švajdová

lektorka sociálních služeb a firemního vzdělávání

Mgr. Jitka Švajdová

Jmenuji se Jitka Švajdová a pracuji jako odborný sociální pracovník Dluhového poradenství Samaritán v Charitě Otrokovice. Této práci se věnuji již deset let. Stála jsem u zrodu a rozvoje této služby, která byla svého druhu jedna z prvních specializujících se služeb výhradně na dluhovou problematiku, včetně prevence a řešení v co nejširším spektru. Službu jsme založili zejména na přístupu ke klientovi, znalosti legislativy a celkové kvalitě a odbornosti. Tato práce se stala nakonec mojí srdeční záležitostí i koníčkem, což bylo stvrzeno získáním ocenění Zlínského kraje - pracovník roku v sociálních službách za rok 2018 za vedení komplikované a odborně náročné sociální služby, za hledání efektivních řešení, jak klientům pomoci, a za prezentaci tématu formou publikování článků, realizace besed a seminářů.

Vystudovala jsem sociální pedagogiku. Svou odbornost si neustále doplňuji a zvyšuji formou vzdělávání a samostudiem, jak v oblasti měkkých dovedností, tak zejména v oblasti legislativy, právních předpisů a jejich aplikace do praxe. Svoji činnost jsem prezentovala v mnoha článcích a příspěvcích v tisku i rozhovorech v rozhlase. V rámci své činnosti jsem se věnovala osvětové a přednáškové praxi, zejména v neziskových organizacích.

Tato práce mi dává prostor tam, kde je možné přispět k prosazení práva a pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Nejenže pomohu uživateli, ale i širší veřejnosti, když svými návrhy přispívám ke změně příslušných právních předpisů. Tuto práci vnímám jako úžasnou symbiózu empatie a snahy pomoci uživateli a logického myšlení při řešení případů. Je to jako šachová hra, při které se musí promyslet několik tahů dopředu. Mám radost, pokud právo a spravedlnost dostane zelenou tam, kde se zdálo, že bude v nenávratnu.:-)

Lektorované kurzy: