Jan Panocha

lektor sociálních služeb

Mgr. Jan Panocha

Celý svůj dosavadní dvacetiletý profesní život se věnuji lidem v nepříznivých sociálních situacích. Po praxi sociálního pracovníka s muži bez domova, propuštěnými vězni a mladými muži navracejícími se z ústavní a ochranné výchovy jsem vedl středisko Emauzských domů v Mostě. Nyní pracuji v mostecké Diakonii ČCE jako metodik služeb (dříve zde 7 let jako vedoucí a sociální pracovník Azylového domu pro ženy matky s dětmi v tísni). Působím i jako metodik a interní kontrolor kvality sociálních služeb Diakonie ČCE.

Vystudoval jsem obor sociální pedagogika a obor vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce se zaměřením na etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvoval jsem program Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb, který realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Sociální práce je obor, jehož přirozeným zájmem je lidská důstojnost. Lidé bez domova ji často ztratili. Ve své lektorské práci propojuji teoretické poznatky s žitou dobrou praxí a realitou, respektuji potřeby účastníků, důraz dávám na užitečnost, bezpečí a plně zachovávám mlčenlivost.

Těším se na Vás.

Lektorované kurzy: