Specifika sociální práce s osobami bez domova

kurz pro manažery, sociální pracovníky a ředitele a pracovníky v sociálních službách

PŘIHLÁŠKY: 

pouze na vyžádání (realizace nejpozději do 22.10.2023)

pro další termíny nás kontaktujte

SPECIFIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBAMI BEZ DOMOVA (8 HODIN, 1 DEN)

KURZ JE URČEN PRO:

  • sociální pracovníky
  • pracovníky v sociálních službách
  • vedoucí pracovníky
  • metodiky, ředitele

Číslo akreditace: A2019/1158-SP/PC/VP

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Z obsahu:

  • osoba bez přístřeší, typologie ETHOS, sociální vyloučení, situace osob bez domova v ČR, formy pomoci
  • zákon o sociálních službách, hmotné nouzi, životním a existenčním minimu
  • role sociálního pracovníka ve službách prevence, náročnost práce a pocit marnosti
  • efektivní spolupráce s institucemi, úřady a dalšími službami
  • efektivní práce s klientem a zapojení možných subjektů
  • praktická cvičení

Čím je kurz jedinečný?

Cílem kurzu je zmapovat ideální modely efektivní komunikace zainteresovaných stran, a poskytnout účastníkům užitečnou zpětnou vazbu na způsoby jejich řešení. Účastník se podrobně seznámí s cílovou skupinou osob bez domova a s pojmem sociálního vyloučení. Dozví se, jak je tato činnost legislativně ukotvena a jaké formy pomoci a podpory nabízí služby sociální prevence. Podrobně prozkoumá význam a roli sociální práce v pomoci těmto osobám a uvědomí si důležitost vzájemné spolupráce zainteresovaných služeb a institucí.

Dále budou probrány příčiny bezdomovectví a specifika sociální práce např. v komunikaci nebo při jednání na úřadech. V neposlední řadě účastníci prozkoumají možnosti zlepšení své praxe s ohledem na efektivnější způsoby práce s cílovou skupinou.

Účastníci říkají:

Získala jsem nový náhled na práci s klienty a naučila se další možné postupy řešení situace klientů, a mnoho dalšího.

Uvědomila jsem si důležitost své práce a omezené možnosti naší služby.

Kurz mi pomohl k posílení odvahy k vymezování hranic s klienty a připomenutí nezbytnosti být dlouhodobě připraven ku pomoci. 

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny uvedené skupiny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 1590,-Kč vč. DPH.
V ceně jsou zahrnuty i studijní materiály.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.

Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.