Jana Nováčková Čechová

lektorka sociálních služeb

Mgr. Jana Nováčková Čechová, DiS.

Vystudovala jsem andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a od roku 2001 pracuji jako sociální pracovnice v domově pro seniory. Tři roky jsem také pracovala jako vedoucí odlehčovací služby domácí hospic. Uvědomuji si proto, jak moc důležité je pracovat nejen s klientem samotným, ale také s lidmi, kteří jsou mu blízcí. Díky této práci jsem se naučila nesoudit a nehodnotit seniory, kteří k nám přichází. Vstup do domova je pro ně krokem do neznáma. Téma adaptace na pobytovou službu proto považuji za stěžejní.

Za velmi důležitou "školu života" považuji svoje působení v domácím hospici. Osobně jsem tuto zkušenost vnímala velmi intenzivně. Po profesní stránce jsem se naučila, jak komunikovat s lidmi v nejtěžších situacích, jak sdělovat negativní informace empatickou a lidskou formou a jak být skutečně přítomna. Domnívám se, že praktické zkušenosti jsou v sociální oblasti velmi cenné.

Sama sebe vnímám jako otevřeného a empatického člověka s potřebou stále se učit. Mám ráda změnu, baví mě pozorovat různorodost lidí a učit se s ní pracovat tak, abychom se společně domluvili. Nabízený kurz je pro mě příležitostí k vzájemnému obohacení. Ráda bych Vám v něm nabídla prostor pro Vaši osobní zkušenost.

Lektorované kurzy: