Adaptace seniorů na pobytové služby s důrazem na individuální potřeby klientů

kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v soc. službách, klíčové pracovníky i ředitele a vedoucí

PŘIHLÁŠKY:

5.11.2024 online

pro další termíny nás kontaktujte

ADAPTACE SENIORŮ NA POBYTOVÉ SLUŽBY S DŮRAZEM NA INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY KLIENTŮ (8 HODIN, 1 DEN)

NOVINKA - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN PRO:

  • sociální pracovníky
  • vedoucí pracovníky a ředitele
  • pracovníky v sociálních službách, včetně klíčových pracovníků

Číslo akreditace: A2021/0373-SP/PC/PP/VP

Z obsahu:

  • životní etapy člověka; biologické, psychologické a sociální změny
  • adaptační proces na pobytové služby pro seniory
  • fáze a faktory podporující adaptaci
  • komunikace se seniory, etika
  • individuální nastavení adaptace pro Vaše klienty
  • příklady z praxe, modulové situace
  • možnost se dotazovat

V rámci kurzu je kladen důraz na představení jednotlivých životních etap člověka, zejména pak seniorského věku a vliv této etapy na adaptaci na pobytovou sociální službu. Podstatná část kurzu se věnuje zmapování problematiky příchodu klienta do sociální služby včetně adaptačního procesu, jeho fázím a faktorům podporujících adaptaci. S účastníky probereme specifika, která přináší pobytová sociální služba a etické i jinak problematické otázky spojené s jejím poskytováním (opět ve vztahu k adaptaci), včetně vážně míněného nesouhlasu dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. V kurzu si osvojíte pravidla komunikace se seniorem a díky řešení modulových situací a kazuistik se lépe vcítíte do situace klienta v adaptačním období s ohledem na jeho dosavadní život. 

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Čím je kurz jedinečný?

V kurzu získáte ucelené informace o biologických, psychologických a sociálních změnách, které provází člověka během stárnutí, s důrazem na důležitost jednotlivých etap a jejich vlivu na adaptační proces. Osvojíte si komunikační dovednosti s klienty v adaptačním procesu a naučíte se individuálně nastavit adaptaci každého klienta s ohledem na specifika pobytové sociální služby. Proberete problematické otázky spojené s adaptačním procesem a bude mít příležitost konzultovat své vlastní příklady.

Cílem kurzu také je, abyste se naučili zjistit potřeby klienta a efektivně pracovat na možnostech jejich naplnění tak, aby kvalita života klienta byla co nejvyšší.

Informace budou podány tak, abyste je mohli použít i při výkonu role klíčového pracovníka, popř. v základním či jiném sociálním poradenství, a orientaci v problematice.

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 1590,-Kč vč. DPH.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.