Manipulace mezi lidmi - jak ji poznat a jak se jí bránit

určeno pro širokou veřejnost, vedoucí pracovníky, firmy, obce, klienty

MANIPULACE MEZI LIDMI - JAK JI POZNAT A JAK SE JÍ BRÁNIT (8 x 45minut)

NOVINKA - NOVÝ KURZ! (na vyžádání lze i ONLINE)

KURZ JE URČEN PRO:

 • širokou veřejnost

 • ohrožené skupiny osob

 • vedoucí pracovníky firem, měst, obcí, sdružení, atp.

 • sociální služby

 • školy a školská zařízení

Z obsahu:

 • sociální percepce (chyby při poznávání druhých)
 • neurolingvistické programování
 • základní typy jednání (asertivní, pasivní, agresivní, ...)
 • transakční analýza
 • stres (fáze, reakce organismu, příklady)
 • manipulace (klasifikace, příklady jednotlivých způsobů, typologie manipulátorů)
 • jak poznat manipulátora a jak se bránit, kontramanipulace
 • konformita a faktory ovlivňující konformitu, altercasting
 • diskuse a řada cvičení a technik

Kurz zahrnuje praktické informace o manipulaci, manipulačním jednání a vlastní interaktivní nácvik zaměřený na kontramanipulační techniky. Zaměřuje se zejména na způsoby manipulace, klasifikace manipulací, jak poznat manipulátora a manipulativní rysy, a jak se účinně bránit. Kurz poskytuje řadu příkladů a praktických cvičení. Lektor poukáže na pozitivní chápání manipulace, politickou a marketingovou manipulaci, ale především se zaměří na manipulace v mezilidských vztazích (oblast společenských vztahů, oblast rodinné vztahy, oblast vztahy v zaměstnání, oblast v kontramanipulaci při jednání při styku s veřejností, oblast v manželských vztahů). Dalším cílem je pak ukázat a naučit účastníky, jak čelit stresovým situacím, možným manipulacím, a tím zlepšit jejich komunikační dovednosti a zvýšit efektivnost a produktivitu jejich jednání. Nedílnou součástí je naučit frekventanty zvýšit jejich úroveň duševní hygieny, a tak zamezit případným sklonům k syndromu vyhoření.

Cílem kurzu je:

 • seznámit se s teoriemi a praxí
 • naučit se rozpoznat manipulační jednání
 • rozpoznat typ manipulátora
 • naučit se čelit manipulacím
 • osvojit si postupy kontramanipulace
 • přijmout myšlenku "vlastních hodnot" a nebát se zvládnou manipulační jednání
 • uvědomění si důležitostí vlastní psychohygieny

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech. Na vyžádání lze zaslat podrobný harmonogram.

Kurz je možné také realizovat v ONLINE formě.  

Lektoruje lektor s 15 ti letou praxí obchodního manažera (rádio Čas, ČD, a.s. pozice regionální obchodní manažer, sales manager, key manager, vedoucí obchodního oddělení), lektora, kouče a mentora v oblastech kurzů měkkých dovedností (více jak 30 oblastí vzdělávání - asertivita, antimanipulace - jak se bránit manipulaci, týmová komunikace, krizová a konfliktní komunikace, řízené rozhovory, atd.).