Supervizní den na letním statku

supervizní den se sebezkušeností v prostorách lidového statku chráněného zákonem

NOVINKA!

SUPERVIZNÍ DEN ZAMĚŘENÝ NA ŘEŠENÍ (SF SUPERVIZE)

středa 19. srpna 2020

Kladeruby u Valašského Meziříčí a Kelče

Den plný (vaší) supervize a sebezkušenosti, včetně relaxačních aktivit. 

SUPERVIZNÍ DEN PROBÍHÁ NA STATKU, KTERÝ JE KULTURNÍ PAMÁTKOU, V SELSKÉ STODOLE A OVOCNÉM SADĚ. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ JSOU ZAJIŠTĚNY NÁHRADNÍ ŠKOLICÍ PROSTORY. UBYTOVÁNÍ NA STATKU NENÍ MOŽNÉ (s výjimkou stanů v areálu pro otrlejší povahy a využití prodlouženého víkendu).

STATEK JE PRŮBĚŽNĚ OPRAVOVÁN. PROHLÍDKA STATKU A MOŽNOST NÁSLEDNÉHO ODPOČINKU A RELAXACE V ZAHRADĚ ČI U ROUBENÝCH STAVEB JE ZAHRNUTA V CENĚ. BLIŽŠÍ INFORMACE OBDRŽÍTE PO PŘIHLÁŠENÍ. 

Více informací

bude průběžně doplněno

Čím je den jedinečný?

Supervize pracovníků pomáhajících profesí a dalších zájemců zaměřená na aktuální potřeby v prostorách lidové stodoly a přilehlého ovocného sadu (v případě nepříznivého počasí budou zajištěny náhradní prostory).

Supervize, relaxace, sebezkušenost.

Kreativně, netradičně, zážitkově.

Možnost prohlídky areálu statku, popř. přenocování ve vlastním stanu, popř. na seně, slámě, či pod širákem. 

Rozsah a další informace

Supervizní den začíná v 9:00 a končí v 15:00. Přestávka na oběd 12:00-13:00.

Supervizi vede Mgr. Jiří Vlček, DiS., supervizor v sociálních službách.

Cena

1490,-Kč/osoba. V ceně je zahrnuto pití, drobné občerstvení a oběd.

Podmínky platby a objednání

Uvedené informace nám zaručí vzájemnou spokojenost při dalším jednání.

PODMÍNKY AKCE A STORNO

Přihláška je závazná od okamžiku vaší registrace. Osvědčení o účasti obdrží každý účastník. Pro případ Vašeho odhlášení stanovuji tyto STORNO PODMÍNKY:

Z kurzu se můžete odhlásit na email info@vzdelavaninamiru.cz .

Do 8 pracovních dnů před prvním dnem kurzu je odhlášení bez storno poplatku.
V případě Vašeho odhlášení nejpozději čtvrtý pracovní den před zahájením kurzu bude účtován storno poplatek (fakturou) ve výši 50% z účastnického poplatku.

V případě nahlášení neúčasti tři a méně pracovních dnů před konáním kurzu bude účtován storno poplatek (fakturou) v plné výši ceny kurzu.

Storno poplatek se neúčtuje v případě, kdy za sebe účastník zajistí náhradníka, nebo v případě změny termínu kurzu či jeho úplné zrušení z mé strany.

Pokud bude akce předčasně ukončena bez mého zavinění pro nepředvídatelnou událost, nevzniká mi povinnost vracet již uhrazené účastnické poplatky.

UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, zájemce o akci, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, nebo zaměstnancem správce, příp. smluvním partnerem správce. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Účel zpracování osobních údajů stanovený správcem, pro který tento souhlas poskytuji, je pro účely aktivit souvisejících se vzděláváním a realizací akcí. Jsem si vědom/a, že odvolání tohoto souhlasu je možné kdykoliv učinit písemně na mail info@vzdelavaninamiru.cz, a že zároveň je však toto odvolání spojeno s nemožností absolvovat uvedený kurz, nebo např. pozdější vyhotovení duplikátu osvědčení o absolvování kurzu. Prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů (zájemce), jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem "ODESLAT" v této přihlášce.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník akce, zájemce o kurz či zájemce o informace (dále jen "zájemce") dává tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákon"), souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuje správci osobních údajů, kterým je Jiří Vlček, Mokrá I 258, 760 01 Zlín, IČ: 02624940 (dále jen "správce"). Zájemce tímto uvedenému správci poskytuje své osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, titul, datum a místo narození a pracovní zařazení. Identifikační údaje objednávajícího zahrnují dále název organizace, její IČ, adresu a další.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce dále prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

Objednejte se na tento kurz

(vyplňte pro každého účastníka zvlášť)

středa 19. srpna 2020