Monika Kolondrová

lektorka pro sociální služby

Mgr. Monika Kolondrová, DiS.

Celý můj profesní život provází práce s lidmi v tíživých životních situacích. V roce 2005 po ukončení Vyšší odborné školy sociální v Ostravě jsem nastoupila do Armády spásy v České republice, z. s., kde pracuji dones. Prvních pět let jsem pracovala s lidmi bez domova v azylovém domě v Ostravě. Mé další kroky směřovaly do služby následné péče Domu pod svahem v Havířově, která nabízí pomoc lidem bez domova závislým na alkoholu a hráčských aktivitách. V roce 2018 jsem v organizaci začala působit jako oblastní metodik a psychoterapeut. Lze říci, že se studium stalo součástí mého života. Na fakultě sociální práce jsem dokončila bakalářské vzdělání a později jsem získala magisterský titul na fakultě sociální pedagogiky. Dále jsem v letech 2006 až 2009 absolvovala socioterapeutický výcvik v rozsahu 500 hodin a později i psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (2014 - 2020).

Obzor práce s uživateli se stal bohatším díky vlastní sebezkušenosti, která byla součástí výcviků. Skupinová práce a socioterapeutické prvky jsou nástroji pro práci s lidmi, kterým věřím. Práce s lidmi pro mě znamená mít možnost být přítomná zázrakům. Důležitým úkolem každého z nás je dovolit si tyto zázraky vidět a věřit, že je jich uživatel schopen.

Lektorované kurzy: