Jak se bránit nekalým obchodním praktikám a manipulacím tzv. „šmejdů“

určeno pro širokou veřejnost, vedoucí pracovníky, firmy, obce, klienty

JAK SE BRÁNIT NEKALÝM OBCHODNÍM PRAKTIKÁM A MANIPULACÍM TZV. "ŠMEJDŮ" (4 HODINY, ONLINE)

NOVINKA - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN PRO:

 • širokou veřejnost

 • ohrožené skupiny osob

 • vedoucí pracovníky firem, měst, obcí, sdružení, atp.

 • sociální služby

 • školy a školská zařízení

Z obsahu:

 • Rozdíl mezi pravým obchodníkem a obchodníkem "šmejdem"
 • Firemní strategie a taktiky v obchodní činnosti.
 • Motivy obchodních zástupců.
 • Proces obchodních příležitostí a systémy obchodního oddělení
 • Jak se bránit

Primárním cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s nekalými praktikami některých obchodních zástupců, tzv. "šmejdů", jejichž cílem je obvykle za každou cenu a bez bližšího ohledu daný produkt či službu prodat. A to buď přímým osobním prodejem doma či na pracovišti, nebo telefonicky, často pozváním na obchodníkem předem stanovené místo prezentované např. jako výlet, sešlost nebo oslava svátku a události.

V kurzu poukážeme na profesionálně školené sofistikované praktiky (strategie a taktiky), které jsou mnohdy postaveny na manipulativních a psychologických principech, jenž těžko odolá vzdělaný občan, natož laik. Kurz vás provede procesem obchodních příležitostí, od firemní přípravy a strategie obchodních oddělení až po uskutečnění akce, nebo obchodní schůzky. Velké zaměření bude také na samotný průběh akce. Důležitou součásti kurzu je rozpoznání tzv. šmejdů, tj. obchodníků s nekalými úmysly a praktikami, od slušného obchodního zástupce a určení jejich odlišných motivů. Hlavním cílem je se naučit rozpoznat a bránit těmto osobám, ať se jedná o prodej osobní, telefonický anebo jinak zprostředkovaný s cílem Vás okrást o Vaše peníze a mnohdy i majetek (např. podepsáním smlouvy ručící movitý majetek...).

Lektoruje lektor s 15 ti letou praxí obchodního manažera (rádio Čas, ČD, a.s. pozice regionální obchodní manažer, sales manager, key manager, vedoucí obchodního oddělení), lektora, kouče a mentora v oblastech kurzů měkkých dovedností (více jak 30 oblastí vzdělávání - asertivita, antimanipulace - jak se bránit manipulaci, týmová komunikace, krizová a konfliktní komunikace, řízené rozhovory, atd.).

Čas a místo bude předem upřesněno na základě dohody se zadavatelem.

Harmonogram:

 • Blok I - vzdělávání - 2x45min
 • Přestávka 15 minut
 • Blok II - vzdělávání - 60 minut
 • Blok III - dotazy, diskuse - 30 minut

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.