Věcné vedení porad v době home office

aneb cesta k vyšší efektivitě porad v době digitální

VĚCNÉ VEDENÍ PORAD V DOBĚ HOME OFFICE

CESTA K VYŠŠÍ EFEKTIVITĚ PORAD V DOBĚ DIGITÁLNÍ

1 DEN ŠKOLENÍ (obvykle 8x45 minut)

NOVINKA - NOVÝ KURZ!

KURZ JE URČEN: 

 • Manažerům a tým leaderům
 • Projektovým manažerům
 • Personalistům
 • Lektorům

Z obsahu - co se dozvíte:

 • Co je a není porada - kdo je má organizovat
 • Jaké jsou typy porad
 • 10 typických chyb na poradách - jak jim předejít
 • Specifická pravidla pro vedení on-line porad
 • Jak se na poradu včas připravit - interní komunikace
 • Správná struktura efektivní porady - jak dodržet schválený program
 • Jak zvolit moderátora porady - jaká je jeho role
 • Cíle porady - SMARTER
 • Výběr účastníků porady - kdo se má a nemá účastnit
 • Pravidla pro efektivní porady - jak kontrolovat time management
 • Máme problém - jak řešit konflikty na poradách
 • Následné výstupy a zápisy z porady - jak definovat konkrétní závěry z dané porady
 • Jak stanovit další kroky - úkoly, termíny a odpovědné osoby
 • Kontrola splnění úkolů z porady - delegování a projektové řízení

Co se v kurzu naučíte:

 • Na kurzu se dozvíte, jak vést porady, které baví a nenudí
 • Získáte know how, jak organizovat smysluplné porady, kde se nepodcenila příprava
 • Poznáte, jak poradu předem připravit, vést a následně i vyhodnotit formou zpětné vazby

Zažíváte firemní porady, které jsou jen zbytečnou ztrátou času? 

Máte zkušenost, že na poradě se nevyřeší to, co je důležité? 

Znáte ze své firemní praxe porady bez konkrétních výstupů a bez písemných zápisů?

Ano, porady jsou v rámci time managementu často kritickým bodem. Porada musí její účastníky bavit a ne nudit. 

V našem kurzu najdete rady, jak maximálně zvýšit efektivitu porad a vytěžit z nich maximum. Zaměříme se i na specifika on-line porad, kde je nutno nastavit včas pravidla.

Jedinečné přínosy kurzu:

 • Kurz reflektuje skutečnost, že dnešní porady se často odehrávají na Internetu jako video meetingy

 • Získáte zpětnou vazbu od lektora, který sám porady často vede a vedl v mnoha firmách 

 • Díky kurzu se naučíte vést porady osobně i digitálně tak, aby se všichni dokázali podílet na zlepšování jejich efektivity