Jan Neckář

lektor sociálních služeb

Jan Neckář, DiS.

Lektorování se věnuji již více než 10 let. V rámci realizovaných projektů působím jako lektor seminářů pro veřejnost na rozličná témata. Oblast dávek státní sociální odpory a hmotné nouze znám jak z pohledu legislativního, tak z praktického procesu podávání žádostí klientů, kterým poskytuji v rámci své primární profesní činnosti poradenství.

V roce 2003 jsem ukončil studium VOŠ a profesí jsem sociální pracovník. Celou svoji profesní kariéru se zaměřuji především na poskytování odborného sociálního poradenství v širokém spektru legislativy ČR. Mezi preferované oblasti poradenství patří především pracovní právo, sociální zabezpečení, dávky státní soc. podpory a hmotné nouze a finanční poradenství (dluhy, exekuce a oddlužení). Aktuálně působím jako vedoucí poraden pro občany v nesnázích při Diakonii Západ, ale řídím také službu Terénní programy, která poskytuje pomoc cizincům pobývajícím na území ČR, mimo jiné také v oblasti sociální.

S ohledem na dlouholetou praxi v odborném sociálním poradenství nahlížím na situace komplexně. Na dotazy účastníků dokáži reagovat nejen z pohledu diskutované problematiky, ale zodpovím i zdánlivě nesouvisející dotazy. Pokud odpověď neznám, umím ji pro vás vyhledat a informace doplnit. Obsah kurzu tak pružně přizpůsobím vašim potřebám.

Lektorované kurzy: