KORUPCE & ZÁSADY PROTIKORUPČNÍHO JEDNÁNÍ

INTERAKTIVNÍ A ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ

NOVINKA 2024 - NOVÝ KURZ! (online i prezenčně)

PRO TERMÍN KURZU NÁS KONTAKTUJE NA INFO@VZDELAVANINAMIRU.CZ

    Kurz je určen pro státní (úředníci) i nestátní zaměstnance, kteří přicházejí do (ne)úředního kontaktu s lidmi, kteří dle ČR legislativy jsou, případně mohou být klasifikovány jako osoby vykonávající:   

- trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných,

- trestné činy proti majetku,

- trestné činy úředních osob,

- přidružené jevy (vydírání, mafie, gangsterské prostředí),

- nepotismus,

- klientelismus, 

- jevy na hraně - střet zájmů, lobbing apod. 

Je také možnost připojit modelové "případové" situace a procvičit si praktické nácviky s komunikačními technikami a obranou v těchto situacích.

Primární výstupy tréninku:

 Rozpoznávání problémových osob (např. proklientelizmus, lobbing, střet zájmů apod.).

 Osvojení si postupů účinného jednání a vyjednávání.

 Znalost způsobu řešení těchto situací postihujících trestnost a postihy v rámci legislativy ČR.

 Posílení vlastního sebevědomí a motivace s využitím osvojených dovedností v praxi.

 Osvojení a prohloubení znalostí a dovedností komunikačních technik a přístupů.

 Uvědomení si následků páchání (nebo, se podílení) na trestním činu.

 Umět správně reagovat na korupční jednání apod.

 Možnost procvičit si praktické nácviky s komunikačními technikami a obranou v těchto situacích.

DÉLKA TRVÁNÍ KURZU: 8 x 45 minut (1 den)

IDEÁLNÍ POČET OSOB: 12

CENA KURZU: pro ind. kalkulaci kontaktujte info@vzdelavaninamiru.cz


Další možnosti interaktivního semináře:

  • VÍCEDENNÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ S TRÉNINKEM

  • DVOUDENNÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ S TRÉNINKEM

  • NĚKOLIKAHODINOVÝ - Poradenství, mentoring a koučing může být tvořen 2-4 hodinami z vybraného obsahu pouze svou jednotlivou částí.

LEKTOR: Kamil Bujnoch, Ph.D., MBA

Jsem člověk s více než 15 letou praxí obchodníka a manažera (Magistrát města Ostravy, Rádio Čas, DVI, a.s. dceřiná spol. České dráhy, a.s.), ale také lektora, kouče a mentora v oblastech kurzů měkkých dovedností (více jak 30 oblastí vzdělávání v soft skills kurzů připravených na míru pro široké spektrum podniků a jednotlivců; proškolil jsem více než 12.500 osob v cca 1.100 kurzech). Titul PhD. jsem získal na Newport International University v oboru management (PhD. in Business Administration).

Vždy jsem se zajímal o komunikaci a psychologii, na které mne nepřestávají fascinovat rozmanitost lidí a jejich chování. Je to nekončící proces, který pociťuji také u sebe. Čím více toho mám nastudováno a čím mám větší praxi jako lektor, kouč či mentor, zjišťuji, že toho vím stále málo. Předávání zkušeností, ať mých nebo lidí, které jsem za svou cestou potkal, mě baví ze všeho nejvíce.

Mou velkou výhodou u nabízených kurzů je živelnost a herectví v projevu a ve vystupování, která přináší velký zážitek v podání daného tématu pro účastníky kurzů. Pří své praxi lektora jsem měl možnost poznat velké množství skvělých profesionálů, kteří mě hodně naučili. Vždy mi ale něco u nich chybělo, a to byla právě živelnost a kousek herectví, jež jsem do svého portfolia lektorských dovedností zapojil. Těším se na Vás! :-)