Základy první pomoci pro sociální služby

kurz pro sociální a vedoucí pracovníky, ředitele organizací i pracovníky v sociálních službách

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY (8 HODIN, 1 DEN)

URČENO PRO:

 • pro sociální pracovníky
 • pracovníky v sociálních službách
 • ředitele a vedoucí pracovníky

Číslo akreditace: A2019/1441-SP/PC/PP/VP

Z obsahu:

 • zplnomocnění pro poskytnutí první pomoci
 • zážitkové metody a nácviky modelových situací
 • řešení urgentních stavů (dušení, krvácení, rány a popáleniny, bolest na hrudi, CMP, epilepsie, diabetická komplikace, anafylaktická reakce, spinální trauma, úraz hlavy, zásady 5T, hypoglykemie, a další)
 • podpora životních funkcí, řetězec přežití, pravidla bezpečnosti
 • výcvik kardiopulmonální resuscitace dle aktuálních trendů (s využitím KPR figuríny)
 • vybavení lékárničky, zdravotnický materiál, směrnice
 • zodpovězení otázek

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Čím je kurz jedinečný?

Prakticky, pro sociální služby, z jejich pohledu a jim přívětivě. 

Možnost věci zkoušet a doptávat se.

S využitím KPR figuríny.

Účastníci říkají:

 • nových informací bylo víc než jsem očekávala a po celou dobu výuky jsem necítila "mrtvé místo", děkuji
 • vím jak postupovat v krizových situacích, ke kterým může dojít při práci pečovatelky
 • osvěžila jsem si první pomoc, naučila jsem se, jak efektivně poskytnout pomoc při dušení klientovi s RS
 • chtěla bych to zažít ve skutečnosti, abych mohla člověka zachránit nebo mu mohla pomoci
 • líbilo se mi poskytování první pomoci i motorkáři
 • praktické informace pro práci i soukromí
 • už vím, že spousta věcí už je jinak než se dřív učilo
 • velmi poučné, chvílemi odlehčené 
 • celý kurz byl velice přínosný

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny a nevyžaduje bližší znalosti.

Cena

Cena 1690,-Kč vč. DPH. V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (v případě prezenčního kurzu) a studijní materiály.

Částku za kurz neplaťte předem, ale až na základě faktury, kterou obdržíte na kurzu.

Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.