Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů - TENTO KURZ JIŽ NENABÍZÍME!

pro ředitele škol a školských zařízení, management a ostatní pracovníky

ZAVEDENÍ SYSTÉMU HODNOCENÍ A TVORBA OBJEKTIVNĚ MĚŘITELNÝCH UKAZATELŮ (8 HODIN, 1 DEN)

TENTO KURZ JIŽ NENABÍZÍME! 

Kurz splňuje požadavky na obsahovou náplň kurzů, které mohou být hrazeny z prostředků pro šablony 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin ve variantě d) osobnostně sociální rozvoj.

URČENO PRO: 

 • ředitele škol a školských zařízení

 • management školy

 • zástupce z řad učitelů, vychovatelů, ostatních pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců (zástupce pracovních pozic, pro něž se bude zpracovávat kompetenční model)

Kurz je akreditován MŠMT dle § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Z obsahu:

 • postup při tvorbě kompetenčních modelů

 • definice klíčových rolí a úloh

 • zpracování kompetenčního modelu pro jednotlivé pracovní pozice

 • tvorba stupnice pracovních a sociálních kompetencí a zvládnutí pracovního zařazení zaměstnance

 • nastavení celkového systému hodnocení, tvorby kompetencí a objektivně měřitelných ukazatelů

 • pravidla implementace systému, úskalí a časté chyby

  Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

  KURZ REALIZUJEME POUZE NA VYŽÁDÁNÍ

  Nebo si napište o realizaci kurzu na míru ve Vašem zařízení.