Komunikace v krizových situacích s agresory

určeno pro širokou veřejnost, vedoucí pracovníky, firmy, obce, klienty

KOMUNIKACE V KRIZOVÝCH SITUACÍCH S AGRESORY (8 x 45 MINUT)

NOVINKA - NOVÝ KURZ! (na vyžádání lze i ONLINE)

KURZ JE URČEN PRO: 

 • širokou veřejnost

 • ohrožené skupiny osob

 • vedoucí pracovníky firem, měst, obcí, sdružení, atp.

 • sociální služby

 • školy a školská zařízení

Z obsahu:

 • právo a krizové situace (nutná obrana, krajní nouze, zadržení, svépomoc)

 • komunikační strategie a taktiky (neurolingvistické klíče a osobnostní typologie)
 • agrese a agresivita
 • stres a obranné mechanismy, práce se stresem
 • poruchy osobnosti a jejich projevy
 • zásady bezpečného chování
 • konflikty, nejčastější zbraně a součinnost s bezpečnostními a záchrannými orgány
 • modelové situace (provokatér, všeználek, agresivní a vulgární osoba, opilec, skupinová agrese)

Co se v kurzu naučíte:

 • osvojení si postupů účinného jednání s agresivní osobou v krizové situaci
 • praktický nácvik s technikami a obranou
 • posílení vlastního sebevědomí a motivace s využitím osvojených dovedností
 • osvojení znalostí a dovedností komunikačních technik a přístupů
 • zvládání stresu a dovednosti jak stresům čelit
 • eliminovat bariéry předsudků a rutinního chování
 • dosáhnout vysokého stupně samozřejmosti a jistoty v praxi

Tento interaktivní kurz s tréninkem je určen pro všechny odborníky (pracovníky zdravotnických a školských zařízení i zařízení sociálních služeb), kteří přichází do styku s veřejností. Kurz je koncipován jako trénink posilující dovednosti účastníků v oblasti krizové a problémové komunikace v návaznosti na vnitřní předpisy zařízení a právní rámec České republiky. Účastníci kurzu se seznámí s komunikací v krizových, tj. nestandardních situacích, kdy dochází k fyzickému nebo duševnímu napadení jedince nebo skupiny, důraz bude kladen například na setkání s nepřizpůsobivým, agresivním, opilým, arogantním či drogově závislým pacientem, klientem nebo návštěvníkem školy, apod.

Stěžejní složkou bude právní oblast z trestního práva a občanského zákoníku (nutná obrana, vybočení z nutné obrany, krajní nouze, zadržení osoby, svépomoc, co je to zbraň a její použití aj.). Účastníci kurzu se naučí identifikovat agresivní chování a agresivitu (rozpoznat příčiny agresivity, její formy), a osvojí si způsoby, jak vypjatou situaci zvládnout profesně správně a bez osobní úhony. Představeny budou komunikačně - legislativní postupy a doporučení. Součástí kurzu bude i část věnovaná stresu (typy a fáze stresu, jak stresům čelit). Dále se účastníci seznámí s oblastí vnímání (chyby ve vnímání, neurolingvistické programování aj.).

V kurzu budou předvedeny praktické nácviky a modelové situace, které o které si předem můžete říci (v případě online kurzu budou použita videa, nebo zapůjčený materiál od zadavatele).

Kurz má za cíl posílení znalostí a dovedností účastníků uplatnitelných v jejich každodenní praxi, a tím i zvýšení bezpečnosti a efektivnosti na pracovištích. Zmírňuje pocity obav a nejistoty zaměstnanců v krizových situacích a nastavuje standardní chování pracovníků. 

Lektoruje lektor s 15 ti letou praxí obchodního manažera (rádio Čas, ČD, a.s. pozice regionální obchodní manažer, sales manager, key manager, vedoucí obchodního oddělení), lektora, kouče a mentora v oblastech kurzů měkkých dovedností (více jak 30 oblastí vzdělávání - asertivita, antimanipulace - jak se bránit manipulaci, týmová komunikace, krizová a konfliktní komunikace, řízené rozhovory, atd.). 


Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Foto: Školení Spolku jesenických strážců přírody (CHKO Jeseníky)