MS Excel II pro školy
ONLINE KURZ pro ředitele, ekonomy, administrativní a projektové pracovníky, pedagogy, vychovatele, IT specialisty, a další pracovníky škol a školských zařízení

MS Excel (úroveň II - pro absolventy úrovně I nebo středně pokročilé) (8 HODIN, 1 DEN)

pondělí 27. dubna, od 9:00 online

KURZ JE URČEN PRO:

 • ředitele, ekonomy
 • pedagogy a vychovatele
 • administrativní a projektové pracovníky
 • IT specialisty a další

Kurz není akreditován MŠMT. Kurz je vhodný pro absolventy úrovně I nebo středně pokročilé.

Z obsahu:

 • Řazení a filtrování dat - i pokročilé

 • Užitečné funkce ve vzorcích (KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIFS, DNES, DENTÝDNE...)

 • Vnořování funkcí a hledání chyb ve vzorcích

 • Podmíněné (automatické) formátování buněk - pokročilé

 • Zamykání buněk, listu, sešitu

 • Pokročilejší grafy

 • Kontingenční tabulky

 • Hledání rychlejších cest práce účastníků (možná ukázka nahrávaného makra)

Kurz lze také uspořádat ve vaší škole či zařízení nebo jej můžete absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných termínech.

Přečtěte si praktické informace

zejména pak storno podmínky - viz níže

Čím je kurz jedinečný?

Prohloubíte si základní nástroje Excelu z Úrovně I do jejich pokročilých možností a synergických souvislostí. Poznáte další velmi silné a účinné nástroje Excelu. Najdete nové, kratší a více efektivní cesty pro to, co v Excelu děláte, a některé každodenní činnosti si navíc zautomatizujete.


Lektor ochotně a trpělivě vysvětlí vše potřebné tak dlouho, jak to bude třeba.

Předpoklady

Kurz je vhodný pro všechny kdo pracují s MS Excelem na běžné až pokročilé uživatelské úrovni, ale cítí rezervy ve znalostech prostředí Excelu a jeho funkcionalitách a chtějí se naučit další funkce. Kurz je také vhodný pro absolventy Excel I.


Minimální technické předpoklady:

Nic neobvyklého - prohlížeč Google Chrome (ZDE), standartní internetové připojení a kvalitní zvuk (nejlépe repráček u notebooku/PC).

Cena a platba

Cena 990,-Kč vč. DPH (původní cena 2200,-Kč pro prezenční formu).

Částku za kurz zaplaťte předem po přihlášení, na základě vystavené faktury.

Podmínky platby a objednání

Uvedené informace nám zaručí vzájemnou spokojenost při dalším jednání.

PODMÍNKY KURZU A STORNO

Přihláška je závazná od okamžiku vaší registrace. Osvědčení o účasti na kurzu obdrží každý účastník, který osobně podepsal prezenční listinu a úspěšně absolvoval celý kurz nebo 90% kurzu.Pro případ Vašeho odhlášení stanovuji tyto STORNO PODMÍNKY:

Z kurzu se můžete odhlásit na email info@vzdelavaninamiru.cz.

Do 8 pracovních dnů před prvním dnem kurzu je odhlášení bez storno poplatku.
V případě Vašeho odhlášení nejpozději čtvrtý pracovní den před zahájením kurzu bude účtován storno poplatek (fakturou) ve výši 50% z účastnického poplatku.

V případě nahlášení neúčasti tři a méně pracovních dnů před konáním kurzu bude účtován storno poplatek (fakturou) v plné výši ceny kurzu.

Storno poplatek se neúčtuje v případě, kdy za sebe účastník zajistí náhradníka, nebo v případě změny termínu kurzu či jeho úplné zrušení z mé strany.

Pokud bude kurz předčasně ukončen bez mého zavinění pro nepředvídatelnou událost, nevzniká mi povinnost vracet již uhrazené účastnické poplatky.

UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, zájemce o kurz, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, nebo zaměstnancem správce, příp. smluvním partnerem správce. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Účel zpracování osobních údajů stanovený správcem, pro který tento souhlas poskytuji, je pro účely aktivit souvisejících se vzděláváním a povinnou evidencí absolventů kurzů. Jsem si vědom/a, že odvolání tohoto souhlasu je možné kdykoliv učinit písemně na mail info@vzdelavaninamiru.cz, a že zároveň je však toto odvolání spojeno s nemožností absolvovat uvedený kurz, nebo např. pozdější vyhotovení duplikátu osvědčení o absolvování kurzu. Prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů (zájemce), jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem "ODESLAT" v této přihlášce.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník kurzu, zájemce o kurz či zájemce o informace (dále jen "zájemce") dává tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákon"), souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuje správci osobních údajů, kterým je Jiří Vlček, Mokrá I 258, 760 01 Zlín, IČ: 02624940 (dále jen "správce"). Zájemce tímto uvedenému správci poskytuje své osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, titul, datum a místo narození a pracovní zařazení. Identifikační údaje objednávajícího zahrnují dále název organizace, její IČ, adresu a další.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce dále prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

Objednejte se na tento kurz

Kurz MS Excel II se koná v pondělí 27. dubna, od 9:00 online na Vašem počítači.